Zastupitelstvo schválilo Lex Jakoubek, aby mohlo zadat zakázku bez soutěže

DSCF3118
Vltavská ulice
Vltavská ulice
Zastupitelstvo schválilo změnu směrnice o veřejných zakázkách, která v určitých případech umožní zadat zakázku až do výše 800 tisíc korun přímo jedinému uchazeči bez jakékoliv soutěže. Motivem je zakázka na dokončení projektu kanalizace ve Vltavské, Zahradní a Příčné ulici, kterou chce obec zadat vodohospodáři Martinu Jakoubkovi, majiteli firmy VHS PROJEKT.

“Z hlediska znalosti situace je pro obec nejvýhodnější poptat přímo firmu VHS,” vysvětlil starosta Josef Kebrle na dubnovém zasedání zastupitelstva. Práce podle jeho slov úzce navazují na audit kanalizací firmy POHL cz, který v uplynulých dvou letech vypracoval právě Jakoubek. Podle starosty je tato souvislost “zásadní”, oba projekty na sebe údajně úzce navazují.

Doprojektování kanalizace tří ulic společně s prověřením hydraulické funkce současné kanalizace má vyjít na 230 tisíc korun bez DPH. Odhad tak nepatrně přesahuje limit, od kterého již musí obec vybrat dodavatele v soutěži nejméně ze tří uchazečů. Ukládá jí to přísná směrnice, kterou přijalo bývalé zastupitelstvo na návrh tehdejší starostky Petry Urbanové loni v březnu. Pro návrh Josefa Kebrleho na její zmírnění bylo na květnovém zasedání osm zastupitelů, Pavel Matoušek se zdržel.

Jediným důvodem pro změnu směrnice je přitom právě zakázka, kterou má získat Martin Jakoubek. Podle starosty je ale lepší tyto případy ošetřit obecně, protože podobná potřeba se může objevit i v budoucnu.

DSCF5380
Čistírna odpadních vod v Zagarolské ulici
Čistírna odpadních vod v Zagarolské ulici
Zakázku jednomu uchazeči lze podle nové verze směrnice zadat jen v “odůvodněných případech”. Záměr musí být dopředu zveřejněn na úřední desce a vybraného uchazeče musí schválit zastupitelstvo. Horní limit pro tyto výjimečné zakázky je 800 tisíc korun. Zakázka na doprojektování kanalizací již na úřední desce visí.

“Zodpovědnost za celkovou funkčnost bude na jednom místě,” obhajuje rozhodnutí Josef Kebrle. Projekt dostavby kanalizace také údajně úzce souvisí s projektem kanalizace v Miřejovicích, která se má v budoucnu napojit do Nelahozevsi pravděpodobně přes Nádražní a Novou ulici. Miřejovickou kanalizaci vyprojektoval na objednávku obce Nová Ves také Martin Jakoubek. Obec Nová Ves ale výběr dodavatele projektu s Nelahozevsí nijak nekonzultovala – podle novoveského starosty Martina Exnera to nebylo zapotřebí, neboť šlo o samostatný projekt. Starosta Nelahozevsi ale naproti tomu tvrdí, že “výpočet této tlakové soustavy je třeba udělat jako jeden celek”. Smyslem výpočtu je vybrat nejvhodnější čerpadla, která je třeba do soustavy u jednotlivých přípojek nainstalovat, aby jejich výkon postačoval i pro období špiček. Do výpočtu bude kromě Miřejovic zahrnuta i rozvojová lokalita okolo Nádražní ulice, která je podle připravovaného návrhu nového územního plánu Nelahozevsi určena pro další výstavbu.

Podle Josefa Kebrleho je třeba se v tomto případě vyhnout soutěži i z časových důvodů. Na projekt, který má dosud nedokončenou kanalizaci napojit do čistírny odpadních vod v Zagarolské ulici, má totiž přímo navazovat samotná realizace stavby a vedení obce by rádo stihlo dotační tituly, které se mají vyhlašovat počátkem příštího roku. V té chvíli už musí být vybrán i dodavatel samotné stavby. Podle starosty je Martin Jakoubek zárukou, že projekt bude dokončen v termínu a v řádné kvalitě a zároveň není “jedna ruka se stavebníky kanalizací”. Připravovaný projekt by tak měl završit výstavbu kanalizace v této části obce, kterou prováděla firma POHL cz. Práce byly přerušeny v roce 2009, protože obec neměla na pokračování stavby peníze. Vznikly též pochyby o možnosti napojit kanalizaci na čističku v Nelahozevsi, protože její tehdejší vlastník UNILEVER právě v roce 2009 ohlásil ukončení výroby v areálu PTZ a později celý závod prodal.

Následný spor mezi obcí Nelahozeves a firmou POHL cz o rozsah a kvalitu provedených prací skončil až u rozhodčího soudu, obec následně se stavební firmou uzavřela smír.

DSCF2355
Starosta Josef Kebrle na květnovém zasedání zastupitelstva
Starosta Josef Kebrle na květnovém zasedání zastupitelstva
Starosta současně ujistil, že projekt odkanalizování samotné Zagarolské ulice a bočních ulic již bude předmětem standardní soutěže.

Postup současného vedení obce kontrastuje s volebním programem Otevřené Nelahozevsi, za kterou byl Josef Kebrle zvolen. “Budeme více využívat výběrových řízení a elektronických aukcí,” uvádí se v kapitole Efektivní využití finančních prostředků. Starosta ale odmítá, že by se programu nedržel. “Poptávali jsme více firem i u několika zakázek pod 200 tisíc korun.” Malé soutěže podle jeho slov proběhly například na opravu povrchů komunikací v Nelahozevsi, geologický průzkum staré lešanské skládky či školení projektového řízení, které proběhlo počátkem roku. Obecní směrnice přitom umožňuje, aby obec u těchto malých zakázek oslovila rovnou jednoho vybraného dodavatele. “Takže nechávám na posouzení ostatním, zda program plníme nebo neplníme,” uzavřel starosta.

Josef Kebrle chce Martinu Jakoubkovi zakázku zadat přesto, že vztahy obou mužů jsou dlouhodobě poměrně napjaté, a to zejména kvůli rozdílným pohledům na rozšíření Skládky Uhy. Jejich nejviditelnější střet se odehrál na zasedání zastupitelstva v listopadu 2012, krátce před referendem o rozšíření skládky. Martin Jakoubek na schůzi obvinil místní ekologický spolek OsN (Občanské sdružení Nelahozeves), tehdy vedený právě současným starostou, že prosazením referenda o skládce ekonomicky poškozuje obec. Josef Kebrle následně Martina Jakoubka vyzval, aby zasedání zastupitelstva nezdržoval a opustil jej.

Zastupitelstvo zároveň ve směrnici zvýšilo limit pro zakázky malého rozsahu na služby na tři miliony korun. Starosta tuto změnu odůvodnil změnou zákona o veřejných zakázkách, ačkoliv k žádné takové změně nedošlo a limit je už od 1. ledna 2014 stále dva miliony korun. Na základě dotazu portálu Nela.cz starosta chybu uznal a přislíbil, že na nejbližším zasedání bude limit vrácen zpět na dva miliony korun.

(mm)

Komentáře   

+13 #2 Radek Šebesta 2015-06-18 13:59
Vaše slova jsou dost odvážná.
Že se neobrátíte na policii, když máte takové důkazy, nebo to máte vyčtené z nějakých stránek a z doslechu?
Jen pro Vaší informaci: dvě trestní oznámení, podnět na ÚOHS, OS OŽIVENÍ... - vše odloženo.
Proč nejdete vyjádřit svůj názor na veřejné zasedání (máte možnost v úterý). Někoho obvinit pod nicneříkající přezdívkou je snadné (jestli je to Vaše příjmení, tak se omlouvám).
Citovat
-10 #1 D.Srova 2015-06-18 12:08
Nevím, proč by měl pan Jakoubek získat další zakázku od obce, když první zakázku dříve za fungování paní starostky Urbanové obdržel za velmi podivných okolností. Jednak jeden účastník tehdejšího řízení byl prokazatelně spolupracovník pana Jakoubka. O tom jasně svědčily WWW stránky pana Jakoubka, který je hned, co se o tom zmínil tuším předchozí pan starosta, změnil a upravil. Druhý účastník ani o své účasti ve výběrovém řízení nevěděl. O tom se také už psalo.

S velkou pravděpodobnost í se tak dá říci, že pan Jakoubek celé toto výběrové řízení zmanipuloval ve svůj prospěch a následně milionovou zakázku vyhrál. Teď díky původním manipulacím má dostat další peníze?
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.