Zasedání zastupitelstva 7. srpna 2014

Hlavní téma zasedání: Rozdělení poplatku ze Skládky Uhy mezi obce Nelahozeves a Uhy.

Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Radek Modes, Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni
-

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Stanovení postupu obce ve věci rozdělení poplatku z uloženého odpadu na skládce Uhy IV. etapa
pdf
Příloha č. 1 - stanovisko MŽP[572.67 KB]
pdf
Příloha č. 2 - stanovisko advokátní kanceláře[316.51 KB]
2:13 Zastupitelstvo se usneslo, že se nehodlá o skládkovací poplatek ze IV. etapy dělit a že jej hodlá vymáhat celý i za cenu soudního projednávání. Podrobnosti v článku Většina peněz ze IV. etapy patří Uhům, tvrdí krajský úřad
2 Projednání žádosti Michala Žambůrka o dotaci na nákup branek pro TJ Dynamo  75:10

Zastupitelstvo žádost neschválilo. Podle Pavla Matouška není principiálně správné žádat o dotaci tohoto typu uprostřed roku, protože dotace spolkům se rozdělují vždy na následující rok a dodatečné přidělování dalších peněz v průběhu roku by mohlo vytvořit precedens. Tento názor podpořili i další zastupitelé a nakonec jej uznali i přítomní zástupci TJ Dynamo Nelahozeves. Ti deklarovali, že o dotaci požádají standardním způsobem v rámci příprav rozpočtu na rok 2015.

3

Projednání žádosti TJ Dynama o dotaci na Gymnoestrádu 2015

 82:00

Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci Dynama na 15. světovou gymnaestrádu, Ta se uskuteční v červenci 2015 v Helsinkách a zúčastní se jí šest cvičenců z Dynama. Gymnaestráda se koná jednou za čtyři roky a Dynamo v ní má již tradiční zastoupení. Náklady na jednoho cvičence činí 25 tisíc korun. Sportovní oddíl žádal obec o pokrytí části nákladů.

Zastupitelstvo o žádosti nakonec nehlasovalo, žádost bude řešena v rámci příprav rozpočtu na rok 2015.

4 Projednání žádosti o odkup obecního pozemku - žadatel p. Lazarov 89:51  Jedná se o pozemek parc. č. 7/20 v k. ú. Nelahozeves o výměře 65 m2 (mapa) propojujíící Dvořákovu stezku a Lososnici. Žádost Štefana Lazarova o odkup tohoto pozemku byla projednávána již na posledním červnovém zasedání, někteří občané ale v diskusi vyjádřili pochybnosti o správnosti prodeje a rozhodnutí bylo odloženo. Nyní se zastupitelstvo usneslo, že pozemek neprodá, protože jej obec bude potřebovat pro výstavbu kanalizace.
5 Projednání odvolání Kateřiny Broženské proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 90:40

Starostka Petra Urbanová přečetla část odvolání Kateřiny Broženské proti nepřijetí jejího dítěte do Mateřské školy Nelahozeves. (V oficiálním zápisu je Kateřina Broženská uvedena plným jménem, proto její plné jméno ponecháváme i zde.) Kateřina Broženská se v odvolání dotazuje, jak se bude kapacitní problém mateřské školy řešit a upozorňuje, že odmítnutých dětí je "spousta" a v dalších letech se bude situace opakovat. (MŠ Nelahozeves po mnoho let každoročně odmítá děti z vlastní obce, a to přesto, že v roce 2013 byly otevřeny dvě nové třídy o celkové kapacitě 38 dětí.)

Starostka sdělila, že v letošním školním roce bylo odmítnuto 5 dětí (přijato bylo 28 - pozn. Nela.cz). V příštím roce bude k dispozici pravděpodobně 30 míst a teoreticky se může přihlásit 41 zájemců z Nelahozevsi. Podle starostky lze tedy odhadnout, že převis bude opět 5 - 10 dětí a v dalších letech bude dětí už spíše ubývat. Podle starostky nelze kapacitu stávajících školek zvýšit, umístění v MŠ není nárokové a obec nemůže "řešit rodinnou situaci" Kateřiny Broženské. Starostka sdělila, že v tomto smyslu Kateřině Broženské odpoví.

V oficiálním zápise ze zasedání zastupitelstva je uvedeno, že "zastupitelstvo souhlasilo s touto odpovědí Kateřině Broženské". Toto tvrzení ale není pravdivé, zastupitelstvo o této věci vůbec nehlasovalo.

6 Projednání možnosti zrealizovat architektonickou soutěž na školní areál ZŠ a MŠ 95:44

Tento bod navazuje na březnové zasedání, na němž zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2. Jeho součástí bylo i přidělení prostředků na studii proveditelnosti rekonstrukce či výstavby nové školní jídelny. Na srpnovém zasedání však starostka vyjádřila názor, že problém je třeba řešit komplexněji a navrhla uspořádat architektonickou soutěž, která by měla posoudit celý areál základní a mateřské školy, včetně zateplení obou budov, možnosti využití střešních prostor a areálu zahrady.

Z další diskuse vyplynulo, že soutěžní návrhy by měly zvážit i odkoupení budovy bývalé prodejny potravin v Kralupské ulici a vyřešení otázky napojení dešťové kanalizace z Lešan do hradební štoly, protože toto propojení by v jedné variantě vedlo právě areálem základní školy.

Zastupitelstvo s vypsáním architektonické soutěže jednomyslně souhlasilo.

7 Diskuze  103:09 Obecná diskuse se věnovala problému zápachu z polí v Lešanech (k tomuto tématu jsme vydali článek Lešany trápí smrad z polí. Už končíme, ujišťuje zemědělec) a otázky údržby a úklidu obce.

Ke stažení

pdf
Pozvánka[221.4 KB]

pdf
Zápis[1.52 MB]

Poznámka: V oficiálním zápise jsou některé body uvedeny v jiném pořadí, než byly skutečně projednávány. Ve výše uvedené tabulce jsou body uvedeny tak, jak šly za sebou ve skutečnosti.

Zvukový záznam

(Ze zánamu byla v závěru diskuse "vypípána" rasově nesnášenlivá poznámka jednoho diskutujícího.)

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence