Zasedání zastupitelstva 7. prosince 2015

Hlavní témata zasedání
Rozpočet na rok 2016
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef KebrleJiří Kratochvíl, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Ladislav Velič (9 zastupitelů)
Nepřítomni
-

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Rozpočtové opatření č. 8/2015 (vrácení dotace od ZŠ za neuskutečněné plavání) 9:03 Schváleno
2 Odsouhlasení odkoupení pozemku p. č. 40 pod dětským hřištěm v Lešanech 16:22

Zastupitelstvo schválilo záměr odkoupení pozemku dětského hřiště na návsi v Lešanech. Pozemek z historických důvodů patří Státnímu statku Křivoklát. Odhadní kupní cena činí 319 560 Kč. Dokud nebude pozemek ve vlastnictví obce, nelze na rekonstrukci hřiště získat žádnou dotaci.

pdf
Podklady(2 MB)
3 Schválení rozpočtu na rok 2016 19:25

Návrh rozpočtu

Rozpočet schválen se čtyřmi pozměňovacími návrhy.

4 Rozpočtový výhled 2017 - 2018 25:48  
5 Stanovení oddávacích dnů pro rok 2016 27:00

Schválené dny:

 • Duben: 8, 15, 29, So 30
 • Květen: 20
 • Červen: Čt 16, 3, 17, 24, So 11
 • Červenec: 15, 22, So 16
 • Srpen: 19, 26, So 27
 • Září: 2, 9, 16, So 10, 24
 • Říjen: 7, 14
6 Schválení zásad udělování čestného občanství 28:27 Zásady schváleny
7 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vyřazeno z programu

Stávající vyhláška zde

pdf
Nová verze vyhlášky s vyznačenými změnami

Změna je vyvolána změnou zákona o odpadech.

Bod byl vyřazen z programu, zastupitelstvo o něm bude jednat znovu v lednu.

8 Dodávka energií – výběr dodavatele pomocí aukce 35:07 Starosta informoval o výsledku proběhlé elektronické aukce na dodávky energií.
 9 Vyřazení multikáry z majetku obce 37:37 Multikára byla vyřazena z majetku obce.
 10 Další postup ve věci služebního vozidla Škoda Fabia 41:52 Havarované auto se nebude vyřazovat, ale bude opraveno. Odhad nákladů na opravu činí cca 40 tisíc korun.
11 Diskuze 48:43
 • Zveřejnění návrhu smlouvy o připojení k tlakové kanalizaci
 • Doplnění nového člena komise životního prostředí
 • Rekonstrukce školní jídelny
 • Poplatky ze skládky
 • Chodník propojující severní a jižní Nelahozeves
 • Rozsvěcení stromu - stížnost na špatnou informovanost o akci ze strany obce

pdf
Pozvánka

Zvukový záznam

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence