Zasedání zastupitelstva 5. března 2014

Hlavní témata zasedání: žaloba firmy POHL cz

Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Radek Modes, Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni
-

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Schválení darovací smlouvy – dárce A.S.A., spol. s r. o. –
pdf
příloha č. 1[672.08 KB]
2:26 Dar obci ve výši půl milionu korun .A.S.A. obci slíbila již loni v červnu, podrobnosti v článku: .A.S.A. daruje obci půl milionu, zaplatí i polovinu sanace prameniště v Hleďsebi
2 Projednání žádosti o schválení financování pedagogické pracovnice mateřské školy 3:33
3 Projednání žádosti o navýšení rozpočtu základní školy 4:16
4 Projednání nabídky obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou 6:11 Energie pod kontrolou je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je pomáhat obcím při řešení otázek energetiky, jako např. nákup energií, rekonstrukce veřejného osvětlení apod.
5 Projednání budoucí spolupráce s obecně prospěšnou společností Přemyslovské Střední Čechy 11:33

Cílem obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy (zkráceně Přemyslovci) je podpora rozvoje regionu – rozvoj infrastruktury, služeb, kultury, sportu a kulturního a historického vědomí obyvatel regionu. Mezi hlavní příjmy společnosti patří příspěvky na činnost od obcí. Obec Nelahozeves přispívá na činnost Přemyslovců částkou 5 Kč na obyvatele a rok, celkový roční příspěvek se tedy pohybuje v řádu tisíců korun ročně. Nelahozeves však zatím není registrovaným partnerem společnosti.

Další informace o Přemyslovcích také v článku Přemyslovci oceňují nelahozeveské PřeDivO

6 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Telefónica Czech Republic a Obcí Nelahozeves (2x připojení RD st. p. 102 a st. p. 79 - přeložka z nadzemního vedení)
Mapa
19:35
7 Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví obce Nelahozeves (staveb. parcela č. 365/2 v k. ú. Nelahozeves o výměře 266 m²)
Mapa
21:41
8 Směnná smlouva pozemků (pozemek parc. č. 256/30 v k. ú. Nelahozeves o výměře 102 m² vlastnictví Anny Bíbové a pozemek parc. č. 256/2 v k. ú. Nelahozeves o výměře 116 m² ve vlastnictví Obce Nelahozeves
Mapa
23:03
9 Směnná smlouva pozemků (části pozemku č.63/1 v k.ú. Nelahozeves ve vlastnictví p. Kratochvíla části pozemku č. 330/6 v k. ú. Nelahozeves
Mapa
23:53
10 Schválení rozpočtového opatření č. 6/2013, č. 1/2014 26:55
11 Vnitřní směrnice obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 30:46
12 Informace k žalobě podané společností Pohl CZ 33:22 Podrobnosti v článku: Pohl podal žalobu, chce po Nelahozevsi devět milionů
13 Projednání postupu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací 40:56
14 Žádost organizace Oživení o poskytnutí informace 45:52 Podrobnosti v článku: Obec chce po Oživení 18 tisíc za informace, sdružení se brání
15 Diskuze  53:04 Diskuse se věnovala zejména opravě nadjezdu.

Ke stažení

pdf
Pozvánka[434.05 KB]

pdf
Zápis[3.52 MB]

Zvukový záznam

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence