• Titulní stránka

Zasedání zastupitelstva 29. dubna 2019

Místo konání: Volnočasové centrum

Hlavní téma zasedání: rekonstrukce budovy mateřské školy ve Školní ulici

Čas a místo: 18.00 h, volnočasové centrum
pdfPozvánka  
Přítomni

9 zastupitelů (Radek Modes z části)

   
Zvukový záznam

 Program

BodZvukový záznam
1. Rozpočtové opatření č. 2  
2. Roční účetní závěrka obce za rok 2018  
3. Schválení smlouvy o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod  
4. Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků a pověření starosty k dalšímu následnému jednání na SPÚ  
5. Smlouva na mobilní rozhlas  
6. Kupní smlouva a důvodová zpráva – budova Školní čp. 19  
7. Výběrové řízení na nový projekt MŠ 58:39
8. Výběrové řízení na projekt – centrum obce  
9. Diskuze  

Nelapedie, Volební období 2018–2022

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence