• Titulní stránka

Zasedání zastupitelstva 29. června 2020

Místo konání: Kulturní dům
 
 
Zvukový záznam:
 

Program

1. Schválení Závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2019

2. Rozpočtové opatření č. 3/2020

3. Žádost o převedení finančních prostředků z neuskutečněného zájezdu do Anglie do fondu odměn ZŠ Nelahozeves

4. Darovací smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva mezi obcí Nelahozeves a Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou

5. Návrh na schválení Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 588/2020 z 2. 3. 2020

6. Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na odstranění následků bleskové povodně 2020 (doplněný bod)

7. Projednání dopadů stavby rekonstrukce nelahozeveských tunelů na obec Nelahozeves (doplněný bod)

8. Diskuse (doplněný bod)

Nelapedie, Volební období 2018–2022

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence