Zasedání zastupitelstva 26. srpna 2019

Místo konání: Volnočasové centrum

Hlavní téma zasedání:

Čas a místo: 18.00 h, volnočasové centrum
Pozvánka
Přítomni Všech 9 zastupitelů
  Zápis
Zvukový záznam

 Program

BodZvukový záznamDalší informace
1. Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a paní Renátou Doležalovou    
2. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Tomášem Krejzou    
3. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Josefem Novotným a paní Evou Novotnou    
4. Kupní smlouva mezi paní Lobkowicz Margaret Brooks a Obcí Nelahozeves – pozemek p. č. 80/7 v k. ú. Nelahozeves    
5. Kupní smlouva mezi paní Lobkowicz Margaret Brooks a Obcí Nelahozeves – pozemek p. č. 152/2 v k. ú. Nelahozeves    
6. Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a paní Janou Pokornou    
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – Ředitelství silnic a dálnic ČR    
8. Schválení Statutu Nelahozeveského zpravodaje    
9. Záměr dlouhodobého pronájmu obecní budovy č. p. 69, ulice Pod Strání    
10. Navýšení úvazku úředníka obecního úřadu Nelahozeves    
11. Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves    
12. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves, Podhořany    
13. Schválení žádosti TJ Dynamo Nelahozeves na individuální dotaci na akci „Dětské fotbalové soustředění“    
14. Diskuse    

Nelapedie, Volební období 2018–2022

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence