Zasedání zastupitelstva 26. listopadu 2010

Datum
26. listopadu 2010
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
Všech 9 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)

Program

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu 
 3. Obsazení výborů zřízených zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2010
 4. Zřízení výborů zastupitelstva obce
 5. Určení odměn členů zastupitelstva obce, členů jednotlivých výborů a komisí, předsedů výborů a komisí
 6. Schválení kupních smluv na odprodeje pozemků obce
 7. Schválení rozpočtového opatření
 8. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 9. Schválení žádosti o dotaci VISK 3 (knihovna)
 10. Pověření starostky k vytvoření dílčí inventarizační komise
 11. Jednací řád – schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce
 12. Schválení návrhu na vytvoření posudku p. Jinocha

Ke stažení

pdf
Pozvánka124.4 KB

pdf
Zápis1.39 MB

Zvukový záznam

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence