Zasedání zastupitelstva 26. května 2015

Hlavní témata zasedání
Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef KebrleJiří Kratochvíl, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Ladislav Velič (9 zastupitelů)
Nepřítomni
 -

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek 3:26

Starosta předložil na zasedání změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Změna spočívá v doplnění možnosti, aby zakázky do 800 tisíc korun bylo možné ve výjimečných a odůvodněných případech zadat přímo vybranému uchazeči bez soutěže. Takový záměr by musel být dopředu zveřejněn na úřední desce a podléhal by schválení zastupitelstva.

Motivem pro změnu je záměr obce zadat bez soutěže zakázku na doprojektování splaškové kanalizace Vltavská-Zahradní-Příčná vodohospodáři Martinu Jakoubkovi. Z hlediska znalosti situace je pro obec podle starosty nejvýhodnější poptat v tomto případě přímo Martina Jakoubka. V budoucnu se mohou vyskytnout podobné případy.

pdf
Nový návrh směrnice (změny vyznačeny žlutě)

Návrh schválen osmi hlasy, Pavel Matoušek se zdržel.

2 Rozpočtové opatření - prostředky na opravu dětských hřišť 8:37  
3 (doplněný bod) Schválení kupní smlouvy - p. Pavlíček 23:27

Kupní smlouva mezi obcí a panem Pavlíčkem na pozemek parc. č. 153/8, v k. ú. Nelahozeves o výměře 395 m2 (část parcely 153/1, k. ú. Nelahozeves). Žádost byla podána 3. 2. 2015. Usnesením zastupitelstva č. 7/2/2015 ze dne 12. 2. 2015 byl schválen záměr prodeje pozemku. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 25. 2. 2015 do 12. 3. 2015.

Prodej schválen všemi devíti hlasy.

4 Diskuse 24:52 Diskuse se věnovala novému územnímu plánu.

pdf
Pozvánka

Zvukový záznam

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence