Zasedání zastupitelstva 25. května 2020

Místo konání: Volnočasové centrum
 

pdfZápis

 
Zvukový záznam:
 

Program

1. Zplnomocnění starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce
2. Návrh na schválení pravomoci starosty/místostarosty obce ke schválení a provádění rozpočtových opatření obce
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN-Nádražní
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, Nelahozeves, obnova vNN za kNN
5. Návrh na schválení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 67/1, k. ú. Nelahozeves se Správou železnic, státní organizací
Diskuse
6. Diskuse

Nelapedie, Volební období 2018–2022

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence