Zasedání zastupitelstva 25. července 2011

Datum
25. července 2011
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
7 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová)
Nepřítomni
Jaroslav Otásek, Václav Turecký

Program

 1. Rozhodnutí o záměru štěrkopískovna v Lešanech
 2. Dohoda o spolupráci mezi obcí Nelahozeves a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Veltrusy
 3. Žádost Mateřské školy o převod finančních prostředků z provozního účtu na účet mzdy pro 4. pedagogickou pracovnici
 4. Schválení dotace na přestavbu budovy na mateřskou školu
 5. Schválení dotace na nábytek do obecní knihovny
 6. Vnitřní směrnice obce – zásady upravující postup obce při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 7. Postup při oceňování majetku
 8. Rámcová smlouva o poskytování právních služeb
 9. Žádosti o odkoupení pozemků
 10. Smlouva o věcném břemeni k pozemku parc. č. 58/2 díl 2 v katastrálním území Podhořany, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o.
 11. Kontrolní výbor
 12. Diskuze

Ke stažení

pdf
Pozvánka459.2 KB

pdf
Zápis576.89 KB

Zvukový záznam

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence