Zasedání zastupitelstva 24. července 2017

Hlavní témata zasedání: nová vyhláška o poplatcích za odpady

Čas 18.30 h
Místo Volnočasové centrum
Pozvánka
Zápis  
Zvukový záznam  

Účast

yes Květuše Dittrichová yes Pavel Matoušek yes František Šimek
yes Josef Kebrle yes Olga Riegertová yes Václav Turecký
yes Josef Kukla yes Radek Šebesta yes Ladislav Velič

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Zvýšení investičního/neinvestičního rozpočtu ZŠ – vybavení školní jídelny   Schváleno
2 Rozpočtové opatření č. 5/2017  
pdf
Rozpočtové opatření
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 – Přemyslovské střední Čechy o. p. s.  
pdf
Veřejnoprávní smlouva
4 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu  

pdf
Návrh vyhlášky

Schváleno

5 Souhlasné prohlášení – pozemky ředitelství silnic a dálnic  

pdf
Souhlasné prohlášení

Schváleno

6 Smlouva o smlouvě budoucí směnné mezi obcí a p. Kratochvílem  
pdf
Smlouva o smlouvě budoucí
7 Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a p. Kratochvílem  
pdf
Smlouva
8 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad od 1.1.2018  
pdf
Návrh vyhlášky
9 Diskuze    

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence