Zasedání zastupitelstva 23. dubna 2014

Hlavní témata zasedání: Konkurz na ředitelku MŠ Nelahozeves, odpady z Kladna

Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Radek Modes, Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni
-

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Konkurz na ředitele/ředitelku Mateřské školy v Nelahozevsi 02:05

Zastupitelstvo projednalo otázku konkurzu na místo ředitele Mateřské školy Nelahozeves. V průběhu diskuse starostka Nelahozevsi Petra Urbanová oznámila, že ředitelka MŠ Nelahozeves Ilona Sedlářová odstoupila z funkce.

Podrobnosti v článku: Ředitelka školky Ilona Sedlářová rezignovala

2 Projednání žádosti města Kladna o snížení zákonného poplatku z uloženého odpadu v obci Nelahozeves 46:57

Město Kladno požádalo obec Nelahozeves o vrácení části poplatku, který musí odvádět za skládkování odpadů na Skládce Uhy a který získá obec Nelahozeves jako kompenzaci negativních vlivů skládky na území obce. Město současně pohrozilo, že pokud obec žádosti nevyhoví, začne odpad vozit na jinou skládku.

Podrobnosti v článku: Kladno chce po Nelahozevsi zpět část poplatku ze skládkování

3 Určení zástupce obce Nelahozeves na Místní akční skupině Přemyslovské Střední Čechy, o. p. s. 78:13 Zástupcem obce Nelahozeves v Místní akční skupině Přemyslovské střední Čechy byla určena starostka Petra Urbanová, jako náhradník pak Radek Modes.
4 Stanovení ceny obvyklé při prodeji pozemků v Nelahozevsi 79:24 Cena za prodej pozemků ve vlastnictví obce Nelahozeves zůstává v dosavadní výši 100 Kč/m2, pokud zastupitelstvo neurčí jinak. Tato cena byla aplikována i doposud, ale spíš na základě zvykového pravidla. Pravidlo bylo nyní formálně stvrzeno usnesením zastupitelstva.
5 Schválení účetní závěrky Obce Nelahozeves 81:28
6 Schválení účetní závěrky Základní školy Nelahozeves 83:12
7 Schválení účetní závěrky Mateřské školy Nelahozeves 84:47
8 Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o. na pozemek parc. č. 177/6 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi (přeložka plynovodní přípojky k č. p. 99, Lešany)
Mapa
86:11
9 Kupní smlouva na pozemek p. č. 365/2 o výměře 266 m2, orná půda, v k. ú. Nelahozeves mezi obcí
Nelahozeves a manželi Liborem a Evou Palicovými.
Mapa
87:07
10 Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. na pozemek p. č. 153/1, ostatní plocha, v k. ú. Nelahozeves (výměna venkovního vedení v ulici Na Vinici)
Mapa
87:58
11 (doplněný bod) Žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí na zateplení budovy č. 313 88:38 Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení budovy č. 313.

Celkové plánované náklady na zateplení činí 4 640 623 Kč (zateplení fasády, střechy, výměna oken a dveří v přízemí budovy).

Dotace může pokrýt 90 procent nákladů, v rozpočtu obce pro tento rok jsou na zateplení vyhrazeny 2 miliony korun. Pokud by obec dotaci získala, zaplatila by pouze cca půl milionu korun.

12 Diskuze 90:56 Diskuse se věnovala uzavřenému nadjezdu a souvisejícím dopravním problémům a dále kulturním akcím o plánovaném víkendu (hrnčířské slavnosti, koncert francouzských škol).

Ke stažení

pdf
Pozvánka[277.28 KB]

pdf
Zápis[2.97 MB]

Zvukový záznam

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence