Zasedání zastupitelstva 2. října 2014

Aktualizováno: Doplněn zvukový záznam a zpravodajský souhrn.

Hlavní témata zasedání: Zadání územního plánu, smírčí dohoda s firmou POHL cz, správní žaloba ve věci styrenové skládky.


Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Eliška Brázdová, Květuše DittrichováJaroslav Král, Stanislav Kuchta, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Radek Modes, Václav Turecký, Petra Urbanová (9 zastupitelů)
Nepřítomni
-

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Projednání zadání územního plánu obce Nelahozeves (v rámci tohoto bodu se nebudou projednávat změny využití jednotlivých pozemků v územním plánu) 2:05 Zastupitelstvo schválilo zadání nového územního plánu Nelahozevsi. Podrobnosti v článku: Zastupitelstvo schválilo zadání územního plánu
2 Projednání návrhu smírčí dohody ve věci výše úhrady za výstavbu kanalizací v obci Nelahozeves 4:25 Zastupitelstvo těsně schválilo smírčí dohodou s firmou POHL cz. Podrobnosti v článku: Obec kývla na smír s Pohlem, zaplatí mu téměř devět milionů
3 Projednání dalšího postupu ve věci správní žaloby podané proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (obrana obce proti odložení odstranění skládky styrenů) 71:42

Zastupitelstvo souhlasilo s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci odstranění skládky styrenových smol. Podrobnosti v článku: O likvidaci skládky styrenů bude rozhodovat Nejvyšší správní soud

4 Projednání žádosti ZŠ o převedení částky provozního příspěvku na investiční dotaci 80:46  
5 Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví obce p. č. 229/10 o výměře 131 m2 v k. ú. Nelahozeves
Mapa
81:51  
6 Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví obce p. č. 365/6 o výměře 363 m2 v k. ú. Nelahozeves
Mapa
83:05  
7 Diskuze 84:20

84:20 - pokračovala diskuse o kauze Pohl

91:33 - diskuse o podhořanské volební místnosti. Podrobnosti v článku: Nebudu měnit volební místnosti podle toho, jak lidi písknou, prohlásila starostka

Ke stažení

pdf
Pozvánka

pdf
Zápis[1.53 MB]

Zvukový záznam

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence