Zasedání zastupitelstva 19. října 2015

Hlavní témata zasedání
Splašková kanalizace Vltavská - Zahradní - Příčná
Místo
kulturní dům
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef KebrleJiří Kratochvíl, Josef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Ladislav Velič (9 zastupitelů)
Nepřítomni
 -

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Rozpočtové opatření č. 7/2015 6:28  
2 Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 11:08

Jedná se o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2015, o kterou obec požádala 14. 4. 2015. Žádost o dotaci byla schválena usnesením zastupitelstva ze dne 7. 4. 2015. Pro uzavření smlouvy na tuto dotaci je třeba usnesení zastupitelstva o přijetí dotace a uzavření smlouvy.

3 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení vodovodních řádů v ul. U Podjezdu a Nádražní 13:40
pdf
Podklady
4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - nová smyčka kNN 17:53
pdf
Podklady
5 Schválení vyřazení služebního auta z majetku obce 20:25 O havárii služebního auta jsme psali v článku Starosta havaroval s obecním autem.
6 Rozpočet 2016 – zveřejnění návrhu rozpočtu v paragrafovém znění 29:40

pdf
Koncept rozpočtu - původní podpba zveřejněná obcí

xlsxKoncept rozpočtu - převedeno do Excelu, opraveny překlepy a další zjevné chyby, zpřesněny názvy některých položek

7 Veřejné projednání – „připojení na splaškovou kanalizace v ulicích Příčná, Vltavská, Nádražní, Zahradní, Nová“

36:10

a dále od 1:11:40 v rámci diskuse

Byl představen projekt dokončení splaškové kanalizace v uvedených ulicích. Dokončení kanalizace vyžaduje instalaci tlakových čerpadel u jednotlivých nemovitostí a v současné době se řeší otázka, kdo bude čerpadla provozovat a jak se budou občané finančně podílet na připojení svých nemovitostí ke splaškové kanalizaci. Odhad celkových nákladů na jednu nemovitost činí zhruba 50 tisíc korun, celkem jde o 71 nemovitostí. Zveřejněný koncept rozpočtu na rok 2016 (viz bod 6) předpokládá spoluúčast ve výši 20 tisíc korun.

Podrobnosti v článku: Dočká se letos Vltavská–Zahradní–Příčná kanalizace?

O projektu jsme dříve psali také v článku Zastupitelstvo schválilo Lex Jakoubek, aby mohlo zadat zakázku bez soutěže.

8 Volba člena finančního výboru 1:07:08 Na uvolněné místo člena finančního výboru byla jmenována Zuzana Štědrá.
8 Diskuse 1:08:41

Diskuse se věnovala následujícím otázkám:

  • 1:08:41 - návrh udělení čestného občanství Ludmile Čapkové
  • 1:10:06 - vymístění skládky styrenů (aktuální stav)
  • 1:11:40 - pokračování veřejného projednání připojení na splaškovou kanalizaci

pdf
Pozvánka

pdf
Zápis

Zvukový záznam

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence