Zasedání zastupitelstva 14. září 2015

Hlavní témata zasedání
Kkanalizace Vltavská, Zahradní, Příčná
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef KebrleJosef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Ladislav Velič (7 zastupitelů)
Nepřítomni
Jiří Kratochvíl

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Kupní smlouva mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s. na pozemek parc. č. 195/357 v k. ú. Lešany pod stávající trafostanicí  8:10

pdf
Podklady

2 Kupní smlouva mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s. na pozemek parc. č. 75/4 v k. ú. Nelahozeves pod stávající trafostanicí 10:36

pdf
Podklady

3 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku 197/1 v k. ú. Nelahozeves – vytvoření nového odběrného místa 12:13

pdf
Podklady

4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s. r. o. – rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 Nelahozeves - obchvat 17:53

pdf
Podklady

5 Rozpočtové opatření č. 6/2015 20:28

pdf
Podklady

6 Prezentace k zahájení prací na rozpočtu obce na rok 2016 43:28

Žádné informace nejsou zatím k dispozici.

7 (doplněný bod) Termín projednávání budoucí kanalizace v ulicích Příčná, Nádražní, Zahradní, Vltavská s občany a zástupci firmy VHS 51:54  
8 (doplněný bod) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Ochotníkům Nelahozeves, z.s. 1:20:30  
9 (doplněný bod) Informace o personálních změnách ve finančním výboru 1:21:28  
10 Diskuse 1:22:32  

pdf
Pozvánka

pdf
Zápis

Zvukový záznam

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence