Ustavující zasedání zastupitelstva 10. listopadu 2014

Hlavní témata zasedání: Volba starosty a místostarosty, obsazení výborů.


Místo
kulturní dům
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef Kebrle, Jiří Kratochvíl, Josef Kukla, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Petra Urbanová, Ladislav Velič (9 zastupitelů)
Nepřítomni
-

Program

Č.Bod programuZvukový záznamDalší informace
1 Zahájení 0:00  
2 Složení slibu členy zastupitelstva obce 1:58

Podmínkou výkonu mandátu je složení slibu zastupitele ve znění: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Všichni zastupitelé složili slib bez výhrad.

3 Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 5:45  
4 Schválení programu 6:24  
5

Volba starosty obce a místostarosty:

 1. určení počtu místostarostů
 2. určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
 3. určení způsobu volby starosty obce a místostarosty
 4. volba starosty obce
 5. volba místostarosty
7:19 Starostou byl zvolen Josef Kebrle, místostarostou Josef Kukla. Podrobnosti v článku: Novým starostou Nelahozevsi je Josef Kebrle
6

Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru:

 1. zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
15:08

Finanční a kontrolní výbor musí být zřízeny ze zákona. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva a zároveň to nesmí být starosta a místostarosta. Členem výboru může být kdokoliv.

Schválené složení výborů:

 • Finanční výbor: Petra Urbanová (předsedkyně), Jana Šebestová, Michaela Prýmková
 • Kontrolní výbor: Ladislav Velič (předseda), Jiří Kratochvíl, Ivana Novotná, Václav Turecký, Petr Zeman
7 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob 26:56

Uvolnění členové zastupitelstva (starosta, místostarosta) majjí odměnu danou vyhláškou. Pro ostatní zastupitele a pro členy výborů stanoví vyhláška pouze maximální výši odměny. Zastupitelstvo schválilo odměny v následující výši:

 • Člen zastupitelstva bez další funkce: 540 Kč
 • Člen zastupitelstva, který je členem výboru: 1600 Kč
 • Člen zastupitelstva, který je předsedou výboru: 1840 Kč
 • Člen výboru, který není členem zastupitelstva: 500 Kč
8 (doplněný bod) Pověření zastupitelů prováděním svatebních a občanských obřadů a pověření užívat závěsný odznak se státním znakem 30:41 Zastupitelstvo schválilo, že svatební obřady mohou vykonávat všichni zastupitelé. Při svatebních a občanských obřadech (vítání občánků, zlaté svatby apod.) mohou nosit závěsný odznak se státním znakem.
9 Diskuse 33:54  
10 Závěr 35:36  

Ke stažení

pdf
Pozvánka

pdf
Zápis[3.07 MB]

Zvukový záznam

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

 • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence