Vltava se čistí. Písek se na pevninu vykládá v Nelahozevsi

DSCF2871
Vykládka štěrkopísku na překladišti RoRo.
Vykládka štěrkopísku na překladišti RoRo.
Starý přístav v Zagarolské ulici po čase opět ožil. Kamiony od minulého týdne z přístaviště odvážejí nánosy písku vytěženého z Vltavy.

Z nákladní vany ukotvené v nelahozeveském přístavu překládá už několik dnů přistavený jeřáb do nákladních automobilů štěrkopísek. Jedná se o materiál z prohrábky Vltavy v pražské Troji pod zoologickou zahradou. Firma České přístavy zde čistí koryto od naplavenin po loňských povodních.

DSCF2878
Miřejovické překladiště ve vlastnictví Českých přístavů, místními nazývané nejčastěji pouze jako RoRo (Roll-on/roll-off), je od místa prací na dolním toku Vltavy nejbližším přístavem, kde lze vytěžený sediment z nákladní lodi vyložit na pevninu, ačkoliv Nelahozeves je od Troji vzdálena třicet říčních kilometrů. Nákladní automobily odtud naložený štěrkopísek každý den odvážejí po Zagarolské ulici pryč z obce. Denně se jich otočí zhruba padesát.

20141117 155325
Podle zástupce Českých přístavů Karla Kalisty by práce měly skončit do pondělka 24. listopadu. V brzké době se ale firma na překladiště zase vrátí. “V prosinci zahájíme prohrábku v úseku od Miřejovic k Dolanům,” uvedl Kalista s tím, že čištění této části říčního toku by mělo pokračovat až do jara příštího roku. Větší část materiálu z tohoto úseku Vltavy by měly remorkéry odvážet až do přístaviště v Mělníku, určité množství naplavenin se ale bude nadále vykládat v Nelahozevsi. “Záleží na možnostech odbytu štěrkopísku v lokalitě,” doplnil zástupce rejdařské firmy.

Právě nedostatečná poptávka po surovinách je důvodem, proč je miřejovické přístaviště po většinu roku osiřelé. “V této lokalitě se nic moc se neděje,” uvedl Kalista s tím, že České přístavy hodlají toto překladiště i nadále využívat pouze nárazově. Dříve se překladiště využívalo pro přepravu písku z místních

DSCF6681
Přístaviště 2. června 2013, krátce před zatopením. Vltava kulminovala o dva dny později.
Přístaviště 2. června 2013, krátce před zatopením. Vltava kulminovala o dva dny později.
štěrkopískoven. Před šesti lety si jej pronajal místní podnikatel Josef Kratochvíl, který po lodích přivážel inertní odpad na svou černou skládku nad hleďsebským lesem. Po protestech místních obyvatel, kterým se pomocí četných stížností podařilo vyvolat zájem úřadů, Kratochvíl s navážkou přestal.

První fáze čištění Vltavy po povodních proběhla už loni v září, krátce po červnových povodních. Dno Vltavy tehdy od sedimentů čistilo přímo Povodí Vltavy, aby se vůbec obnovila splavnost řeky. Letošní druhá fáze již probíhá na základě veřejné soutěže, kterou vyhrály právě České přístavy.

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.