Ve vilách bude kanalizace hotová do konce roku, začaly přípravy pro Zagarolskou a Pod Strání

DSC 2990
Vltavská ulice
Vltavská ulice
V letošním roce chce obec dokončit kanalizaci v ulicích Vltavská, Zahradní, Příčná a Nová. Obec má konečně v rukou stavební povolení a vybraného dodavatele. Práce budou zahájeny ještě během léta a skončit mají v závěru roku.

Lidé čekali osm let

Po osmi letech od dokončení páteřního řadu v severní části Nelahozevsi se tak obyvatelé čtyř ulic, označovaných souhrnně Ve vilách, konečně dočkají jeho zprovoznění. Obec vybuduje k nemovitostem přípojky a čerpadla. Vlastníci domů budou muset na svůj náklad postavit pouze krátký gravitační úsek od domu k čerpadlu, které bude ve většině případů umístěno přímo u domu. Na celou realizaci má vítězná firma LT-BAU čtyři měsíce, práce vyjdou obec na sedm milionů korun.

DSCF8608
Zahradní ulice
Zahradní ulice
S ústeckou firmou LT-BAU naše obec spolupracuje dlouhodobě – v minulosti firma provedla například rekonstrukci hradební štoly (vyústění dešťové kanalizace do Vltavy) a další menší projekty. Zakázku na dostavbu kanalizace získala LT-BAU přesto, že její nabídka byla téměř o 1,5 milionu korun dražší než jiné dvě nabídky. Ty ale výběrová komise nakonec vyřadila, neboť vyšlo najevo, že příslušní uchazeči chtěli pro část domovních čerpacích jímek použít jiný, výrazně levnější materiál, než který byl předepsán projektovou dokumentací.

Páteřní kanalizaci vybudovala obec již v roce 2009 ještě za starosty Jaroslava Otáska. Chybělo však dokončit krátké napojení do čističky odpadních vod v Zagarolské ulici a samotné přípojky. Na ty už nezbyly peníze. Teď si může obec dovolit kanalizaci dokončit mimo jiné i díky příjmům ze skládky, která se od roku 2015 nachází na území obce a přináší do obecní pokladny miliony korun ročně navíc.

Dopojku v Zagarolské dokončila obec letos na jaře. Chybějících pár desítek metrů u Miřejovického mostu položila za půl milionu korun taktéž firma LT-BAU (zvítězila v samostatné menší soutěži). Pokládka byla velmi rychlá, což je jednou z hlavních výhod tlakové kanalizace – potrubí může být úzké a nemusí se pokládat příliš hluboko do země.

Podepsali téměř všichni

IMG 0279
Pokládka dopojení kanalizace do čističky v Zagarolské ulici | Foto: Lukáš Počík - VHS PROJEKT
Pokládka dopojení kanalizace do čističky v Zagarolské ulici | Foto: Lukáš Počík - VHS PROJEKT
Někteří obyvatelé se zpočátku zdráhali ke kanalizaci připojit. Zaznívaly výhrady k technickému řešení ve formě tlakového čerpadla i k jeho umístění, či právnímu zajištění situace, kdy vlastníkem čerpadla bude obec, ale čerpadlo bude umístěno na pozemku vlastníka nemovitosti. Dalšími jednáními se ale nakonec podařilo většinu sporných bodů odstranit a příslušné smlouvy upravit do znění, v němž je podepsala drtivá většina obyvatel. Několik vlastníků se připojit odmítlo, ty pak obec z projektu vyřadila. Podle starosty tím příslušní vlastníci udělali hrubou chybu. “Mohou se samozřejmě připojit později, ale už za své peníze,” upozorňuje Josef Kebrle. Náklady na připojení jedné nemovitosti činí zhruba 100 tisíc korun, občané se však dle rozhodnutí zastupitelstva budou finančně podílet jen symbolickou částkou 5 000 Kč. Zastupitelstvo původně schválilo spoluúčast ve výši 10 000 Kč, pod tlakem místních obyvatel se však o tři měsíce později na návrh zastupitele Pavla Matouška hlasovalo znovu. Snížení spoluúčasti tehdy prošlo díky změně názoru Václava Tureckého a Františka Šimka.

Starosta také znovu varoval, že u nemovitostí, které nebudou ke kanalizaci připojeny, hodlá kontrolovat, zda se jejich majitelé zbavují splašků zákonným způsobem. Důkazní břemeno v tomto případě leží na příslušném vlastníkovi nemovitosti, za nezákonný způsob odvádění splašků hrozí pokuta od vodoprávního úřadu až 50 tisíc korun.

Stočné asi 100 korun měsíčně na osobu

DSC 2987
Příčná ulice
Příčná ulice
Přesná cena budoucího stočného zatím není známá. Současná cena vypočítaná vlastníkem čističky činí 37 Kč za každý krychlový metr splašek přivedených do čističky.  Bude-li stočné stanoveno paušálem podle počtu obyvatel příslušného domu, náklady na stočné by se tak pohybovaly zhruba kolem 100 Kč za osobu měsíčně. Cena je regulovaná, provozovatel čističky si do ní může zakalkulovat jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. Zda podmínky regulace dodržel, kontrolují finanční úřady. Současným majitelem čističky je firma NESALUKA, které patří celý areál PTZ. Firma nedávno už poněkolikáté změnila majitele. Jejím nejnovějším vlastníkem je dvaatřicetiletý Jaroslav Obdržálek z Uherského Hradiště, který se dle svého profilu na sociální síti LinkedIn živí jako prodejce pojištění pohledávek.

Ve specifické situaci se ocitli majitelé sedmi nemovitostí v ulici Nová. V této ulici totiž kanalizační řad postavila sousední obec Nová Ves, aby do něj mohla připojit sousední Miřejovice. Z Nové ulice se pak potrubí napojuje na původní řad postavený firmou POHL cz v roce 2009. Krátký úsek nechala vybudovat Nová Ves letos, a to formou ražení – nebylo tedy nutné ulici rozkopávat. Přípojky k nemovitostem v Nové ulici ale postaví Nelahozeves a celý systém tak bude mít v této části dva různé vlastníky. Komu budou majitelé platit za stočné, zatím není jasné.

Kdo je další na řadě?

DSC 2994
Nová ulice
Nová ulice
Hned po Vltavské, Zahradní, Příčné a Nové ulici by měla přijít na řadu Nádražní. Je pravděpodobné, že kanalizace zde bude dobudována ještě v průběhu roku 2018, odhadované náklady činí cca 1,5 milionu korun.

Vodohospodář Martin Jakoubek již mezitím začal na základě vítězství ve veřejné soutěži projektovat kanalizaci pro ulice Zagarolská, Pod Strání, Velvarská a Lososnice, včetně přilehlých bočních ulic. Výstavba kanalizace v Zagarolské by zároveň umožnila napojení celého systému na čističku na Strachově, čímž by se obec zbavila závislosti na firmě NESALUKA. Možnost paralelního napojení na obě čističky je součástí zadání projektu. “Narušilo by se tím monopolní postavení a současně by byla k dispozici záloha pro případ havárie,” uvedl starosta.

Pro kanalizaci v Zagarolské už má obec vypracován i projekt z roku 2009, ten však už dnes nesplňuje potřebné projektové standardy. Nový projekt, který obec přijde na jeden milion korun, již začal vznikat – občané příslušných 256 nemovitostí ze čtrnácti ulic o celkové délce přes šest kilometrů dostali v nedávné době do schránek pozvánku na úvodní setkání (pondělí 24. července od 17 hodin ve volnočasovém centru), kde budou mít možnost prodiskutovat s projektanty umístění čerpacích jímek a trasování potrubí od svých domů do hlavního řadu budoucí tlakové kanalizace.

Kdy se v těchto dalších ulicích kopne do země, je ale zatím ve hvězdách. Na dostavbu kanalizace totiž momentálně nejsou k dispozici vhodné dotační tituly. Obec by si díky příjmům ze skládky sice mohla dovolit nákladnou stavbu (současný odhad činí cca 60 milionů korun) financovat ze svého, starosta to ale odmítá. “Stavět to bez dotace by nebylo chování dobrého hospodáře. Dotace jsou vypisovány průběžně a musí se to zkoušet.”

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.