Územní plán, díl první: V Lešanech už se moc stavět nebude

lesany
V prvním díle krátkého seriálu o novém územním plánu, který bude schvalovat zastupitelstvo v pondělí 11. března, se podíváme na Lešany, které byly v posledních letech výrazně zasaženy výstavbou velkého množství řadových rodinných domů v rozporu se současným územním plánem obce.

Autoři nového územního plánu si tuto skutečnost uvědomují a možnost další výstavby zde výrazně přiškrcují.

situacni mapa
Záměr výstavby třicítky rodinných domů v Lešanech se neuskuteční. Nový územní plán v této lokalitě výstavbu neumožňuje.
Záměr výstavby třicítky rodinných domů v Lešanech se neuskuteční. Nový územní plán v této lokalitě výstavbu neumožňuje.
Nový územní plán v prvé řadě ruší rozsáhlá zastavěná území severně od Lešan, v tzv. Nelahozeveském údolí (na polích mezi Lešany a Nelahozevsí). Na těchto pozemcích mohlo podle současného územního plánu vyrůst téměř sto nových rodinných domů, samospráva obce si ale další výstavbu v tomto prostoru nepřeje. Hlavním důvodem je nepřipravenost infrastruktury obce na masivnější výstavbu v této oblasti, ať už z pohledu dopravního či odvodu dešťových vod.

Nelze vyloučit, že dotčení vlastníci pozemků se budou za této situace domáhat náhrady, podle názoru bývalého starosty Josefa Kebrleho ale na ni nemají nárok. Novela stavebního zákona účinná od roku 2013 totiž náhradu přiznává pouze po dobu pěti let od chvíle, kdy se pozemek stane zastavitelným. Pokud do té doby nezačnete na svém pozemku stavět, obec vám jej podle převažujícího názoru právníků může změnit zpět na „pole“ a žádná náhrada vám podle zákona nenáleží. Lhůta pěti let vypršela 31. 12. 2017.

IMG 8072
Elektrické rozvaděče na poli u Lešan se stavěly zbytečně.
Elektrické rozvaděče na poli u Lešan se stavěly zbytečně.
Mezi dotčenými vlastníky je i skupina majitelů pozemků zastupovaná Pavlem Burešem, který chtěl po obci souhlas s výstavbou třiceti nových rodinných domů v této lokalitě, výměnou za smírné ukončení sporů s obcí. Přes Burešovy pozemky totiž bez jeho souhlasu vede splašková kanalizace z Lešan (postavená v roce 2009 ještě za starosty Jaroslava Otáska) a také do nich částečně zasahuje stará nelegální komunální skládka v sousedství dolního resortu, která je ve vlastnictví obce (tzv. skládka 111). Dohoda byla před komunálními volbami prakticky na spadnutí, na několika sporných ustanoveních se ale Bureš s tehdejším starostou nedokázal shodnout a proti dohodě se hlasitě stavěla i část místních občanů. Končící zastupitelstvo tak smlouvu nakonec smetlo ze stolu a nový územní plán už výstavbu na tomto místě neumožní.

280520111261
Další domy v anglickém stylu už stavět nebudeme. Lipová ulice se ale časem rozšíří a po levé straně (mimo záběr) by měla vyrůst autobusová točna se zastávkou.
Další domy v anglickém stylu už stavět nebudeme. Lipová ulice se ale časem rozšíří a po levé straně (mimo záběr) by měla vyrůst autobusová točna se zastávkou.
Za ukončenou považuje územní plán i výstavbu obou resortů – domy, které se v tuto chvíli staví v ulici V Cihelnách, jsou poslední. Původní záměry developera o další rozšiřování zástavby nebyly samosprávou Nelahozevsi vyslyšeny. Současné zástavbě domů v anglickém stylu projektanti vyčítají zejména její nesoulad s charakterem vesnice a komplikace s odváděním dešťové vody – obzvláště horní resort totiž zabírá obrovskou celistvou plochu, kde se voda nemůže přirozeně zasakovat a v případě větších dešťů pak vznikají ve starých Lešanech lokální záplavy.

v cihelnach
Historická cesta z Nelahozevsi do Lešan očima projektanta.
Historická cesta z Nelahozevsi do Lešan očima projektanta.
V sousedství horního resortu počítá územní plán s drobným rozšířením příjezdové Lipové ulice, ale zejména s vybudováním autobusové točny a parkování minimálně pro 18 vozidel. Prostor pro autobusovou točnu je označen jako veřejně prospěšná stavba. To znamená, že obec může v krajním případě pozemek vyvlastnit, aby tam točnu mohla postavit a do resortu by tak mohl zajíždět linkový autobus, který se dnes otáčí dole na návsi. Zastávku u resortu požadují místní občané mnoho let.

Další podobné plochy jsou vyhrazeny pro plánované retenční nádrže a výstavby různých sítí. Nový územní plán též nově vymezuje trasu biokoridoru, který před deseti lety přeťala výstavba horního resortu, povolená kralupským stavebním úřadem v rozporu s územním plánem.

P 20190304 163132
V lokalitě U Rasovny (vedle lešanského rozcestí) bude další výstavba též výrazně přiškrcena. Jedním z důvodů je nedostatečná kapacita příjezdové komunikace, která navíc ústí přímo do křižovatky.
V lokalitě U Rasovny (vedle lešanského rozcestí) bude další výstavba též výrazně přiškrcena. Jedním z důvodů je nedostatečná kapacita příjezdové komunikace, která navíc ústí přímo do křižovatky.
Prakticky jediným prostorem, kde bude v Lešanech do budoucna povolena nová výstavba, je cesta z Lešan do Nelahozevsi. Historická pěší komunikace vedoucí nedaleko bývalé cihelny by se časem měla změnit na běžnou ulici s rodinnými domy podél obou stran. Současně by se měla propojit současná ulice V Cihelnách s Kralupskou, aby nebylo nutné zdlouhavé objíždění přes lešanskou silnici a rozcestí.

I nedaleko rozcestí, v tzv. lokalitě U Rasovny, bude nový územní plán výstavbu omezovat. Hlavním důvodem je nedostatečné dopravní napojení lokality na hlavní silnici. Zastavitelných zůstane oproti současnému územnímu plánu jen několik málo parcel. Ještě přísněji se územní plán dívá na sousední ulici Na Skále, kde v minulosti v rozporu s územním plánem vyrostlo několik rodinných domů v zahrádkářské kolonii. Nový územní plán jasně stanovuje, že se zde od této chvíle smějí stavět pouze užitkové stavby pro potřeby zahrádkářské činnosti.

Na další části obce se postupně podíváme ve zbývajících dvou dílech seriálu.

(mm)

Územní plán, Lešany

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.