Zpravodaj

Úvodní slovo starostky - Nelahozeveský zpravodaj 2014/03

Vážení spoluobčané,

obvykle své úvodní slovo zaměřuji na práci, kterou jsme odvedli, čím se v současné době zabýváme a co nás v nejbližší době čeká. Na radu svého kolegy, starosty z Nebužel, si však tentokrát dovolím opustit svůj zažitý a dlouhodobě obhajovaný přístup. Vyslechla jsem si jeho názor, že lidé si přejí nahlédnout do úvah svého starosty, a proto jsem se rozhodla toto úvodní slovo věnovat krátké úvaze o minulosti, současnosti a budoucnosti naší obce.

Naše obec prochází velmi bolestným očistným procesem, který byl nastartován volbami v roce 2010 a následnou výměnou vedení. Díky této změně došlo k otevření samosprávy naší obce, přístupnosti lidem a především k důslednému řešení veškeré agendy. Nové vedení se muselo vypořádat se složitým zjišťováním závazků obce. Obecní úřad prošel zásadním přerodem. Nastavili jsme základní procesy, jako jsou pravidelná veřejná zasedání zastupitelstva, zveřejňování zápisů, přijali jsme nezbytné základní dokumenty. Obecní úřad a samospráva prošly tolik potřebnou profesionalizací. První změny na cestě za odpovědnou veřejnou správou jsou však citelné, pro některé bolestné. Neobešly se bez dotčení autority předchozího vedení. Cílem současného vedení obce však bylo a je výhradně hájit zájmy obce. Na této cestě jsme si počínali uvážlivě, bez zájmu kohokoliv očernit. Přesto se racionální kroky, bez kterých by se obec nedostala dál, stávají důvodem odplaty dotčených osob. S tím je nutné počítat. Nadto nám však od samého počátku stála v patách nedůvěřivá opozice. Opoziční spory jsou však až na výjimky minulostí. Přesto jsme pod neustálým drobnohledem Občanského sdružení Nelahozeves, které hojně využívá práva na svobodný přístup k informacím a poskytuje publicistický servis, který nám většinou ke spokojenému životu v obci nepřispívá. Obecní úřad v roce 2013 vyřídil 24 žádostí o poskytnutí informace. Dále dokládal podklady Úřadu pro chranu hospodářské soutěže a orgánům činným v trestním řízení. Časově to zatížilo činnost úřadu odhadem 300 hodinami práce. Za předchozího vedení procházely žádosti o poskytnutí informace skartovačkou a přes všechny zásadní nedostatky a problémy obec nikdy nebyla pod drobnohledem úřadů, občanů a organizací bojujících za transparentnost. A tak se nemohu ubránit příměru, že je obec zmítána z extrému do extrému.

Naše obec se nezmění mávnutím proutku. Velký kus práce je za námi, ještě větší kus práce však čeká před námi. Šťastný a spokojený život nám nepřinesou peníze ze skládky, nové chodníky a lavičky, zahrady a parky, kanalizace či odpuštění poplatků za svoz odpadu. Tak jako došlo k očistnému procesu v samosprávě, musí dojít k očistnému procesu ve společnosti, v našem myšlení. Vždyť přece nelze trvale žít v předpokladu nedůvěry vůči všemu. Není možné donekonečna zneužívat práva, které nám dává náš právní řád. Nelze stále upřednostňovat individuální zájmy jednotlivců nad zájmy celé obce. To vše způsobuje strnulost nejen samosprávy, ale i celé společnosti. Věřím, že se nám v naší obci jednou bude žít dobře. Vždyť se naše vesnice může stát příjemným místem, kde život nás všech nebude anonymní, kde si budeme sebe vzájemně vážit, chovat k sobě alespoň minimální míru respektu a vzájemně si pomáhat, protože tím pomůžeme jen sami sobě. Naše Nelahozeves má úžasný potenciál. Máme nejen celosvětového velikána hudby A. Dvořáka, kterému se klaní celý svět, a zámek, ale i řeku, krásnou stezku a místa, kterým se dosud nevěnovala pozornost. Máme možnost vše změnit a zapojit se do veřejného života pozitivně. Vše záleží na nás, na tom, jaký si zvolíme přístup k životu. Můžeme se nechat převálcovat negacemi, nebo si v sobě nést jiskřičku naděje na lepší život, kterou si nenecháme nikým vzít.

Petra Urbanová

Zpravodaj 2014 – březen

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence