Starosta zatrhnul zveřejnění článku ve zpravodaji

V prosincovém Nelahozeveském zpravodaji měl vyjít rozhovor přímo s redaktorkou zpravodaje Soňou Brunnerovou. Ta zveřejnění textu předem konzultovala se starostou Josefem Kebrlem. A ten jí otištění rozhovoru zakázal.

Rozhovor se Soňou Brunnerovou pořídil její redakční kolega z regionálního zpravodajského serveru ČtiDoma.cz, kde dotazovaná pracuje a kde rozhovor počátkem prosince také vyšel. Předmětem rozhovoru je její novinářská kariéra a záliby, přetištěním rozhovoru ve zpravodaji se chtěla redaktorka blíže představit nelahozeveským občanům. “Řešila jsem, jak moc velké by to bylo selfpromo. Byl to jen nápad. Nelpěla jsem na tom,” uvedla redaktorka zpravodaje.

Právě vlastní publicita redaktorky se starostovi na jejím záměru nelíbila. “Nepovažuji toto za šťastný nápad. Z mého pohledu to je selfpromo. Takže ne,” odpověděl starosta na dotaz redaktorky, zda může rozhovor se sebou do prosincového zpravodaje zařadit. Sama redaktorka hodnotí starostovo rozhodnutí z dnešního pohledu jako správné.

“Do obsahu článků se snažím nezasahovat,” ujišťuje současný starosta a připomíná, že redaktorka si o jeho názor řekla sama.

DSCF9841
Redaktorka zpravodaje Soňa Brunnerová se starostou Josefem Kebrlem
Redaktorka zpravodaje Soňa Brunnerová se starostou Josefem Kebrlem
Josef Kebrle byl do zastupitelstva předloni na podzim zvolen za uskupení Otevřená Nelahozeves, v jehož programu je slibována “nezávislost Nelahozeveského zpravodaje na osobě starosty”. Citovaný bod se v programu objevil ve zjevné snaze vymezit se vůči tehdejší starostce Petře Urbanové. Ta v roce 2014, několik měsíců před volbami, požadovala po redaktorovi zpravodaje Václavu Michovském ml., aby z připravovaného článku o koncertu francouzských škol odstranil kritickou pasáž o špatném ozvučení akce a neposekané trávě v parku Antonína Dvořáka. Redaktor úpravy odmítl provést a redakci opustil. Petra Urbanová následně článek vyřadila z vydání.

Soňa Brunnerová, která Václava Michovského po posledních komunálních volbách nahradila, zdůrazňuje, že vetování rozhovoru je jediný případ, kdy současný starosta Josef Kebrle do obsahu zpravodaje zasáhl. “Nikdy proti žádnému článku nic neřekl.” Starosta sice dostává zpravodaj k revizi vždy před jeho odesláním do tiskárny, podle redaktorky jde však o standardní postup vůči všem autorům, kteří do příslušného čísla něčím přispěli.

Nezávislým orgánem dohlížejícím na obsah zpravodaje se měla stát redakční rada. Do ní chtěl starosta již v červnu jmenovat ředitelku základní školy Věru Bavorovou, bývalého redaktora zpravodaje Václava Michovského a redaktorku portálu Nela.cz a produkční ochotnického spolku Martu Mojžišovou. Rada však nakonec ustanovena nebyla. Marta Mojžišová se v srpnu funkce v radě vzdala a starosta za ni dodnes nenašel náhradu. Důvodem je podle jeho slov velké množství prioritnějších projektů a aktivit, které se v letošním roce nahromadily.

Redakční rada má bdít nad kvalitou a objektivitou obsahu zpravodaje. Vždy před zahájením přípravy každého čísla by měla schválit jeho redakční plán, neměla by ale mít právo veta vůči výsledným textům – hotový zpravodaj by členové rady viděli vždy až po jeho vydání. Případné nedostatky či stížnosti by pak rada řešila s redaktorem ex post. Zda bude práce v redakční radě nějak honorována, zatím není rozhodnuto.

Zasahování do obsahu místních zpravodajů ze strany starostů obcí je poměrně často kritizováno ze strany různých občanských iniciativ. Předmětem kritiky bývá zejména jednostrannost zpráv, které bývají obvykle jen hlásnou troubou vedení obce a prakticky se v nich neobjevují žádné opoziční či kontroverzní názory. Podle Soni Brunnerové ale k žádné cenzuře v Nelahozeveském zpravodaji nedochází. “Zveřejňujeme vše, co přijde.” V posledním zpravodaji tak například vyšel článek Jana Ryšavého, v němž autor, provozující v Nelahozevsi občanskou poradnu, kritizuje vedení obce za to, že nevěnuje dostatečnou pozornost podpoře starších a sociálně potřebných občanů.

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce.
Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.