Šoupátko ochrání Nelahozeves před povodní

1
Nelahozeves je na velkou vodu připravena zase o něco lépe. Vilovou čtvrť v severní části Nelahozevsi nyní chrání před povodní nové zařízení.

Kanalizační potrubí odvádějící dešťovou vodu z ulic Nádražní, Vltavská, Zahradní, Příčná a Nová do Vltavy bylo doplněno o vřetenové šoupě, které dokáže v případě potřeby potrubí zcela izolovat od řeky. Zabrání se tím případnému zpětnému toku vody z Vltavy do kanalizace.

Právě k tomu došlo při povodních v srpnu 2002, kdy voda z Vltavy přes kanalizaci vytekla až do ulic. V menší míře se stejná situace opakovala i při povodních v červnu 2013. Tehdy po vyhlášení 3. povodňového stupně nelahozeveští hasiči společně s řadou dobrovolníků ucpávali v lokalitě kanalizační vpustě, aby zabránili průniku vody na povrch. (O události jsme tehdy psali v článku Nelahozeves se chystá na velkou vodu, byl vyhlášen stav ohrožení.)

2
Právě nově instalované šoupě by podobným událostem mělo předcházet. Nejedná se o zpětnou klapku, jak je zařízení vedením obce občas označováno, ale o “přepážku”, kterou lze v případě potřeby uzavřít kanalizační potrubí. Šoupě bylo instalováno do nové šachty nedaleko místa, kde kanalizační potrubí o průměru 350 milimetrů ústí do Vltavy – na začátku Nádražní ulice nedaleko křižovatky se Zagarolskou. Práce probíhaly v prvním únorovém týdnu, malá část Nádražní ulice byla po dobu prací uzavřena.

Potrubí by mělo být uzavíráno při dosažení 3. povodňového stupně. Na obsluhu zařízení budou podle místostarosty Josefa Kukly vyškoleni nelahozeveští hasiči. Po uzavření potrubí by pak museli dešťovou vodu z kanalizace vyčerpávat právě skrz novou šachtu.

3
Projekt protipovodňové ochrany vypracovali projektanti firmy VHS PROJEKT Martina Jakoubka, instalaci prováděla ústecká firma LT-BAU, která zvítězila v uzavřené soutěži konané loni na podzim, osloveno bylo pět firem. Cena prací činila 345 tisíc korun. S firmou má Nelahozeves zkušenosti již z dřívějších let, protože právě LT-BAU v letech 2014–2015 zrekonstruovala hradební štolu – poslední část páteřní kanalizační stoky jižní Nelahozevsi. (O opravě hradební štoly jsme psali v článku Hradební štola se už opravuje, většinu nákladů pokryje dotace.)

Obec chtěla na instalaci protipovodňové ochrany získat dotaci od Středočeského kraje, nebyla však úspěšná. Ve Středočeském povodňovém fondu bylo na rok 2015 k dispozici pouze deset milionů korun, z čehož téměř polovinu spolkl jediný projekt – 4,5 milionu korun na rekonstrukci jezu v Čenkově (okres Příbram). Vedle toho uspělo už jen šest dalších projektů. Mezi nimi byla také výstavba zahrazení podjezdu pod tratí v sousední obci Nová Ves. Právě kvůli chybějícím mobilním zábranám došlo v roce 2002 a pak znovu v roce 2013 k zaplavení části Nových Ouholic. Středočeský kraj podpořil projekt částkou 598 tisíc korun.

Naopak Nelahozeves s požadavkem na dotaci ve výši 500 tisíc zůstala čtvrtá pod čarou. Obci v hodnocení uškodilo mimo jiné to, že chtěla proplatit plných 95 % tehdy odhadovaných nákladů (z dnešního pohledu značně nadsazených), přičemž výše spoluúčasti byla jedním z hodnoticích kritérií. V letošním roce už Nelahozeves žádost ani nezkusila podat a projekt uhradila ze svých prostředků.

Princip fungování vřetenového šoupěte:

(mm)

Foto: Josef Kukla

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.