Skládka - Kdo bude zodpovědný za nesplněné sliby?

Myslím si, že vše, co dneska víme o skládce a budoucích plánech ať kraje či státu (i Evropy), můžeme si informace poskládat i v jiné podobě, než nám byla před referendem předložena. Protože faktů je již v diskuzním fóru mnoho a stejně je nečetl každý, kdo hlasoval pro skládku, sepíši vám jen to zásadní, co mne trápí.

Ačkoliv vlády již dávno mohly učinit zásadní krok v přijetí zákona o odpadech, je tento zákon stále odkládán, a to až do dnešních dnů, kdy už nám pro změnu zase vyhrožuje Evropská unie možnými sankcemi a srovnává nás se státy v žebříčku, jež si nikdo za rámeček radostně nedá. Proč však to stálé odkládání, když se ví, že nakonec ho stejně vláda bude muset přijmout a slibované změny v nakládání s odpady provést. Kdo má z takového odkladu přínos? Tuto otázku nezapomeňte, bude potřeba si ji pokládat ještě mnoho dní.

Zákon o odpadech ve svém návrhu je známý všem, kdo se na poli odpadů pohybují, pracovní verze jsou dostupné i veřejnosti a je již z něj často citováno. Odpadovým hospodářům dalo odkládání dost času se na tuto změnu připravit a přizpůsobit podmínky pro svůj prospěch. Ale pojďme nejdříve dál, časově až za vytvoření plánu, jak nejen neohrozit své podnikání, ba i za plán, jak ze změn těžit.

Naše zastupitelstvo si plácá po ramenou, jak donutili odpadového hospodáře k ústupkům. Z mého pohledu je to směšné, pouze se lacině prodali na úroveň, kterou by .A.S.A. stejně provedla. Pojďme jednotlivě…

Kompostárna…Ať zde bude či nebude, chystaný zákon o odpadech přenáší tíhu odpovědnosti za biologicky odbouratelný odpad přímo na obce. Takže dříve či později vzniknou lokální kompostárny nebo centralizovaný byznys. Zde je nutno zmínit region Praha, který se vždy vymyká a svými životními potřebami bude stále závislý na ostatních regionech. Část těchto potřeb v části likvidace odpadů pokrývá Malešická spalovna.

Spalovna Mělník bude, pravděpodobnost je velice vysoká a má sloužit ke zpracování až sta procent odpadu ze Středočeského kraje. Spalovna Mělník nebude jediná, region Plzeň už běží ve schvalovacím řízení a čeká se na posouzení námitek. Nyní se veřejně projednává spalovna pro region Přerov. Tyto tři spalovny jsou na páteři distribuční soustavy a tak jejich provoz odpovídá i plánům státu v Energetické koncepci státu. Ze stávající elektrárny Mělník je například teplovodní rozvod do okolí a až do Prahy.

Argumenty proti spalovnám se z nadhledu státu dají vyvážit a přizpůsobením technologických plánů tyto argumenty popřít. Také je potřeba vzít v potaz, že vlády jednotlivci nezajímají. Stačí zaklínání se pojmem veřejný zájem. Zlehčeně je možné říct, že třídění odpadu už na úrovni kontejnerů, následné vytřídění komunálního odpadu před doručením do spalovny, pokrok v technologii spalování nakonec povede k zásadnímu snížení skladování. Mimo biologicky odbouratelný odpad by ke skládkování zůstaly jen dva druhy odpadu. To co se již spálit nedá a odpadová struska (škvára) ze spalovny.

Technické zabezpečení skládky. Zásadnější téma a svou formou je to spíše Danajský dar než výhra. Ono pokud by zůstalo při původním plánu, tak se sem nic jiného než komunální odpad nedostane a časem by musel být sanován. Takto .A.S.A. získala již v základních podmínkách zabezpečení prostoru na takové úrovni, že už pouze o komunální odpad jít nemusí. Za pár let tak může vytasit s trumfem vynikajícího zabezpečení skládky a může žádat o hodnocení prostoru skládky jako vhodné úložiště pro škváru ze spalovny Mělník, byť třeba po čas před zjemněním. Nebo v horším případě i pro skládkování odpadu, který není určen do spaloven.

My to dnes nevíme, stávající zastupitelstvo také ne (v což doufám), jediný, kdo to ví přesně, je .A.S.A.

Mě v tuto chvíli zajímá, kdo ponese odpovědnost v případě, že nebude slibovaná výše odměny, která měla zásadní vliv na rozhodování. Kdo bude odpovědný za případné další struskoviště či dokonce nebezpečný odpad. Části zastupitelstva v kauze s panem Otáskem stačilo říct my o ničem nevěděli, to si on dělal sám…To samo je přiznání, že svou roli zastupitelé nevykonávali řádně. Lze věřit, že teď už svou funkci zastupitele naplňují řádně?

Kdo bude zodpovědný za nesplněné sliby? Je někdo ze zastupitelů schopný nést osobní zodpovědnost v plném rozsahu, nebo se dozvíme opět, že oni nevěděli?

Skládka Uhy

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.