Rozpočet schválen, letos se zbavíme dluhů

DSCF4258
Starosta Nelahozevsi Josef Kebrle vysvětluje zastupitelům a občanům základní principy rozpočtu obce na rok 2015.
Starosta Nelahozevsi Josef Kebrle vysvětluje zastupitelům a občanům základní principy rozpočtu obce na rok 2015.
Zastupitelstvo na svém posledním loňském zasedání schválilo rozpočet na rok 2015. Rozpočet prošel ve znění navrženém starostou Josefem Kebrlem s několika pozměňovacími návrhy finančního výboru.

Jednomyslně byl přijat návrh finančního výboru vedeného Petrou Urbanovou, aby se v rozpočtu vyhradily peníze na splacení celého zbývajícího dluhu obci Uhy, Z původních deseti milionů korun, které si od sousední obce před pěti lety půjčil tehdejší starosta Jaroslav Otásek, zbývá k dnešnímu dni splatit ještě pět milionů. Společně s dluhem firmě POHL cz, který bude splacen také v letošním roce na základě uzavřené smírčí dohody, jde o poslední významnější závazek obce. Splacením dluhu obci Uhy se též uvolní zástava budov kulturního domu a obecního úřadu, kterými obec úvěr jistí.

Spor mezi zastupiteli se nakonec vedl pouze u výdajů na silnice, kde finanční výbor požadoval navýšení příslušné kapitoly na milion korun na úkor původně osmimilionové rezervy. Starosta chce totiž nejprve uspořádat veřejné jednání, na němž by se občané mohli vyjádřit k investičním prioritám pro nadcházející období. “Neměli jsme možnost vést dostatečně důkladnou veřejnou debatu, co dělat s penězi ze skládky,” konstatoval Josef Kebrle, který byl do funkce zvolen 10. listopadu. Podle starosty je třeba důkladně zvážit pořadí projektů, které se budou z peněz ze skládky financovat. Část příjmů by se podle starosty měla šetřit na dobu, až finanční pramen ze skládky vyschne. “Skládkování má skončit v roce 2024,” upozornil Josef Kebrle s tím, že by bylo chybou počítat s penězi ze skládky v běžném provozu obce.

DSCF3423
Na silnice je nyní v rozpočtu připraven milion korun. (Školní ulice)
Na silnice je nyní v rozpočtu připraven milion korun. (Školní ulice)
Podle Petry Urbanové ale minimálně u silnic není na co čekat – řada komunikací je v havarijním stavu a některé práce lze provádět i bez stavebního povolení. “Tříměsíční dohadování na stavu obce nic nezmění,” upozornila zastupitelka. Z peněz navýšených v kapitole “Silnice” by podle jejího názoru měla být financována opatření navrhovaná Martinem Jakoubkem v odborném posudku z roku 2012, v němž se zabýval řadou problémů spojených s odváděním dešťových vod v obci (více zde). Podle starosty jde ale o vodohospodářská opatření, která z rozpočtu na silnice stejně financovat nelze.

Navýšení rozpočtu na silnice nakonec těsně prošlo, takže nyní je v této položce k dispozici milion korun. Podle Petry Urbanové by se z této částky měla financovat také činnost projekční kanceláře, která začne opravy komunikací připravovat, či instalace turistických informačních tabulí v centru obce.

Po přijetí pozměňovacích návrhů zůstalo v rezervě 3,6 milionu korun. O těchto penězích rozhodne zastupitelstvo formou změny rozpočtu, tzv. rozpočtového opatření. Například v loňském roce bylo tímto způsobem schváleno pět změn.

Zastupitelstvo nakonec v rozpočtu rozdělilo i peníze spolkům působícím v obci, a to podle původního návrhu rozpočtu. Finanční výbor totiž stáhl svůj původní návrh, aby se s rozdělováním těchto peněz ještě počkalo. Podle Petry Urbanové šlo jen o nedorozumění. (Částky přidělené jednotlivým spolkům jsou uvedeny v článku Zastupitelstvo projedná rozpočet na příští rok.)

Petra Urbanová nakonec nepředložila ani původně zvažovaný návrh na snížení rozpočtu pro základní školu, byť v diskusi upozornila, že rozpočet školy považuje za nadhodnocený. Základní škola má podle jejího názoru dostatek prostředků z přebytků minulých let.

(mm)

Rozpočet

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.