Reakce starosty Josefa Kebrleho na otevřený dopis zastupitele Pavla Matouška

DSCF8420
Starosta Nelahozevsi Josef Kebrle | Foto: Nela.cz
Starosta Nelahozevsi Josef Kebrle | Foto: Nela.cz
Starosta Nelahozevsi Josef Kebrle poskytl portálu Nela.cz text dopisu, který odeslal 29. ledna (před dvěma týdny) členům zastupitelstva obce. V dopise reaguje na kritický otevřený dopis Pavla Matouška, který vyšel na portále Nela.cz o den dříve, 28. ledna. Reakci starosty zveřejňujeme s jeho souhlasem.


Vážení zastupitelé,

dovolte mi, abych se krátce a konkrétně vyjádřil k níže uvedenému dopisu zastupitele Pavla Matouška. Forma tohoto dopisu a způsob zveřejnění byly překvapivé. A to i vzhledem k možnosti Pavla Matouška kdykoliv mi zavolat, nebo si se mnou smluvit schůzku. Nicméně je to jeho volba. Chci Pavla i ostatní ubezpečit, že si vážím i svých názorových odpůrců. Pokud jsme s kýmkoliv z Vás měli či máme rozdílné názory, vždy jsme byli schopni o nich mluvit a já věřím, že tomu tak bude i nadále. Mrzí mě, že nesouhlasná stanoviska jsou vykládána jako nedostatek respektu k protistraně.

K výtkám v dopise P. Matouška

K autu: Jednoduchým dotazem mohl Pavel Matoušek zjistit, že oprava zadána již byla.

Ke škole: Zastávám názor, že celoživotní sebevzdělávání je jedním ze základních věcí pro úspěšné zvládnutí jakékoliv práce. Za své peníze a ve svém volném čase (pátky odpoledne a večer, soboty) navštěvuji školu týkající se sociální práce. Věřím, že část získaných znalostí a dovedností bude užitečná i pro obec. Mimochodem jsem vždy i po lidech ze svých týmů požadoval a požaduji, aby si průběžně doplňovali kvalifikaci

K Facebooku a webu: Pokud kdokoliv postrádáte nějakou informaci, nebo máte námět na nějakou informaci, o které by se měli dovědět občané, tak mi prosím napište. Mimochodem jsem připravil nové webové stránky (ve spolupráci se Zuzkou Dvořákovou, která stránky plní obsahem). Tyto stránky už (paralelně se stávajícím webem) plníme informacemi a jsou dostupné na adrese novyweb.nelahozeves.cz. Příští týden je přesuneme na oficiální doménu www.nelahozeves.cz. Pokud k nim budete mít náměty, pište, volejte. (Mezitím již byly nové stránky oficiálně spuštěny, takže jsou dostupné na adrese www.nelahozeves.cz, zatímco předchozí stránky jsou k dispozici na adrese old.nelahozeves.cz – pozn. red.)

K pozdním příchodům: Ano, chodím na poslední chvíli. Posledních pět zastupitelstev podle podepsaných zápisů nicméně začalo v 18:00. Ano, stalo se, že jsem se opozdil o několik minut na informační porady zastupitelů, toto napravím.

K pracovní době: Principem práce starosty není pobyt v kanceláři. Můj mobilní telefon je zveřejněn na webu a každý mi může zavolat. Principem práce starosty je práce na uskutečnění důležitých aktivit (viz níže) a nastavení důležitých procesů. K procesům jen tolik, že žádná kontrola na OÚ neobjevila nedostatky, s jedinou výjimkou: hlasování o rozpočtových opatření po novém roce, což jsme letos napravili.(zde poděkování týmu na OÚ).

Aktuální projekty

Dovolte mi také vyjmenovat, na čem aktuálně pracuji nebo pracujeme společně s panem místostarostou a ostatními lidmi v týmech:

 • Rekonstrukce školy – byla připravena žádost o dotaci a podána žádost o územní rozhodnutí.
 • Kanalizace splašková – byl zveřejněn návrh smlouvy s občany a finalizujeme, kdo se bude či nebude připojovat, probíhají jednání s obcí Nová Ves o formě a detailech dohody mezi obcemi a PTZ
 • Poplatek ze skládky 500 – až toto vedení obce podalo po relativně rozsáhlých úpravách podání na krajský úřad. Poslední aktivitou byl minulý týden rozklad proti prodloužení lhůty na rozhodnutí krajského úřadu.
 • Silnice (řídí plně J. Kukla) – byla podána žádost o dotaci na opravy místních komunikací, byl provizorně opraven povrch ulice U Žlábku
 • Hasiči – byla podepsána darovací smlouva na hasičské auto a podána žádost o dotaci na kraj (připravená samotnými hasiči).
 • Hřiště v resortu v Lešanech (které si mimochodem bral na starost Pavel Matoušek a měl na toto alokovány peníze v rozpočtu 2015, které nevyužil) – žádost o dotaci byla doplněna a znovu podána.
 • Vysoutěžili jsme novou smlouvu na energie formou elektronické aukce. Poprvé společně se školkou. V lednu jsme dotahovali rozjezd fungování podle těchto smluv.
 • Probíhá příprava podkladů pro VŘ na svoz odpadů. Důvody, proč smlouvu musíme znovu soutěžit, znáte. Je jím nešťastný přístup platby paušálem, který rychle přestal vyhovovat a byl volbou předchozího vedení obce. Chceme této situace využít a nastavit celkově lepší systém nakládání s odpady tak, jak jsme o tom spolu všichni mluvili.
 • Tento týden jsme připravili s KVB návrh smlouvy s občany, podle které bude možné realizovat dohodu zastupitelů o dodatečném výběru za druhou popelnici (která je při deficitu kolem 0,5 milionu nutná z důvodu naší vůle nezvyšovat poplatek pro občany).
 • Jsme cca ve 2/3 práce na generelu odvodu dešťových vod, který se ukázal být nezbytnou součástí pro návrh územního plánu
 • Připravili jsme společně s DGGG analýzu finančních dopadů pracovního návrhu územního plánu a zúčastnil jsem se jednání s JUDr. Plosem o možnostech obce, jak dál postupovat. Poslední aktivita bylo tento měsíc společné koordinační jednání tvůrců ÚP, zpracovatelů generelu odvodu dešťových vod, VHS, starosty a místostarosty. Toto setkání proběhlo i v přímo v terénu.
 • Začaly prováděcí práce na zpětné klapce na dešťové kanalizaci (řídí plně J. Kukla)
 • Byl připraven návrh dohody o společném školském obvodu, kterou jsem v souladu s diskuzí na zastupitelstvu tento týden projednal také se starostou Veltrus panem Filipem Volákem.

Úřednice či členové komisí pak pracují na svých dalších úkolech a projektech. Na ty je ale prostor tohoto emailu krátký.

Vím, že vždy je co zlepšovat, a proto se nebráním Vašim námětům. Ideálně sděleným osobně. Řada z Vás tak již nyní průběžně činí.

Věřím, že i do budoucna dokážeme věcně a zdvořile diskutovat o aktuálních úkolech a problémech obce.

Přeji Vám všem klidný víkend.

Pepa Kebrle
29. ledna 2016

Komentáře   

+17 #2 Cizoloznik 2016-02-17 17:28
Pane starosto vy teda umite predstirat praci. Prej oprava auta byla zadana no fakt a kdy pred rokem ? Loool vy jste fakt hlupak jestli si myslite ze Vam to nekdo zere. Vy jste fakt beznadejnej pripad. I kdyz Vase cizoloznictvi nam to uz davno napovedelo ze ?
Citovat
+22 #1 Jana K. 2016-02-15 16:54
:) Odpověď pobavila. Lidi mají oči, pane starosto!
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce.
Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.