Předpisy -

Podomní obchodníci mají v Nelahozevsi utrum

podomni prodej 01 galerie 980 Pro někoho možná akademický problém, pro jiné záslužný čin, který přispěje k bezpečí obyvatel obce. Zastupitelstvo na svém pondělním zasedání schválilo zákaz podomního a pochůzkového prodeje.

Vyhláška o nakládání s odpadem (2015)

Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nelahozeves

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2014, aktualizace 2015)

Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2014
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Nelahozeves, (dále jen „zadavatel"), se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČ 00237094, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Kebrlem, vydává podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vnitřní směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 01/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.