• Titulní stránka

Oživení podalo podnět k ÚOHS kvůli odpadovým smlouvám, obci hrozí pokuta

DSCF3869
Nevládní neziskové organizaci Oživení došla s obcí Nelahozeves trpělivost. V listopadu sdružení podalo podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli odpadovým smlouvám a dodatkům, které Nelahozeves uzavírala v letech 2005 až 2013 – podle názoru sdružení v rozporu se zákonem.

Oživení o podání podnětu informovalo minulý týden na svých webových stránkách. Sdružení, které se specializuje na transparentnost a hospodárnost veřejné správy, v červnu loňského roku upozornilo vedení obce na to, že smlouvy na sběr a svoz směsného komunálního odpadu jsou uzavřeny v rozporu se zákonem, protože jejich podpisu v roce 2005 tehdejším starostou Jaroslavem Otáskem nepředcházelo otevřené výběrové řízení.

pdf
Právní posudek, který si obec nechala následně vypracovat, názor Oživení potvrdil a navíc konstatoval, že v nezákonném počínání pokračovala i současná starostka Petra Urbanová tím, že s firmou .A.S.A. loni dohodla podstatnou změnu způsobu úhrady za svoz odpadu – podle advokáta Bohumila Petrů tím došlo ke změně předmětu původní veřejné zakázky z roku 2005. Další porušení zákona advokát spatřoval v loňském uzavření smlouvy na svoz bioodpadu.

Podle zákona o obcích je vyhlášení veřejné soutěže v pravomoci starosty obce. Starostka se však pokusila pro vypsání veřejné soutěže získat souhlas zastupitelstva, což se jí ale zatím nepodařilo. Na červnovém zasedání byla věc odložena a na dalším zasedání v září chyběl pro vypsání zakázky jediný hlas. Nejhlasitějším odpůrcem vypsání veřejné zakázky byl dnes už bývalý zastupitel Jaroslav Otásek, který tvrdil, že v roce 2005 proběhla na svoz odpadu řádná soutěž. Bohumil Petrů ve svém posudku sice připustil, že soutěž skutečně proběhla, zároveň ale upozornil, že zakázka měla být uveřejněna na “centrální adrese”. Ve Věstníku veřejných zakázek ani v žádných jiných centrálních registrech však zakázka na svoz odpadu uveřejněna není a do soutěže se tak nemohl přihlásit nikdo, koho obec přímo neoslovila.

IMG 8049
Od loňského září se zastupitelstvo kauzou nezabývalo a starostka soutěž sama také nevyhlásila, pouze se občanům omluvila za to, že věci nevěnovala dostatečnou pozornost. “Oživení tedy nezbylo, než se v listopadu 2013 obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,” uvádí sdružení na svých stránkách. Advokátka Petra Bielinová, která se kauze v Oživení věnuje, však upozorňuje, že si za to obec může sama. “Bylo by hrubě nekorektní věc popisovat tak, že kvůli Oživení dostane obec pokutu. Pokuta, pokud bude uložena, bude trestem za předchozí pochybení obce. Na pochybení obce se Oživení žádným způsobem nepodílelo. Naopak Oživení obec více jak pět měsíců před podáním podnětu výslovně upozornilo na toto pochybení a vyzvalo ke zjednání nápravy.“

Za porušení zákona o veřejných zakázkách může úřad uložit pokutu až v řádu milionů korun, musí však přihlédnout k závažnosti provinění. V praxi se v obdobných případech pokuty pohybují obvykle v řádu desítek tisíc korun.

Při prezentaci rozpočtu na rok 2014 starostka sdělila, že nová soutěž bude patrně vypsána v průběhu letošního roku. Na podaném podnětu k ÚOHS už to ale nic nezmění, Oživení se nechystá podnět stáhnout a podle Petry Bielinové to ani nejde. “Pokud obec soutěž skutečně vyhlásí, bude to ale jistě mít vliv na případnou výši pokuty,” uvedla advokátka. V rozpočtu na letošní rok je na sběr a svoz komunálních odpadů vyhrazeno 2,1 milionu korun, což představuje necelou desetinu všech výdajů obce.

Na rozhodnutí ÚOHS si ale Oživení i obec Nelahozeves ještě nějaký čas počká. Úřad je obdobnými podáními zavalen a vyřizování došlých podnětů mu často trvá i více než rok. Shodou okolností budou díky aktivitám sdružení Oživení čelit zájmu ÚOHS i sousední Veltrusy, které dosud svážely komunální odpad na základě dočasné smlouvy uzavřené bez veřejné soutěže. Veltrusy sice nakonec veřejnou soutěž na rozdíl od Nelahozevsi loni v listopadu vyhlásily, Oživení přesto podnět k ÚOHS o dva týdny později podalo. V souhrnné informaci o veltruské kauze není o nedávné veřejné soutěži žádná zmínka, ačkoliv stránka byla naposledy aktualizována minulý týden.

(mm)

Komentáře   

+6 #2 Miloš Mojžiš 2014-01-23 11:14
Za neopatrně položený novinářský dotaz na Oživení jsem se již veřejně omluvil. Znovu mohu jen zopakovat, že se jednalo o vlastní iniciativu Oživení. Nikdo po nich nechtěl, aby vůči obci nějak zasahovali, pouze byli v rámci přípravy článku dotázáni na odborné stanovisko.

Jinak chodím prakticky na všechna zasedání zastupitelstva, takže pokud si se mnou chcete něco z očí do očí vyřídit, máte k tomu příležitost. To ovšem předpokládá, že vystoupíte z anonymity, a ne že budete pouze "z tepla domova" anonymně kritizovat tu starostku, tu Jakoubka a teď pro změnu zase mne.

Odmítám nést jakoukoliv odpovědnost za případnou pokutu od ÚOHS. Údajně nezákonný stav způsobila samospráva Nelahozevsi, nikoliv já. Vedení obce bylo na problém v předstihu upozorněno a mělo téměř půl roku na to, aby učinilo nějaké kroky k nápravě. Nestalo se. A rozhodně nejde jen o úklid nepořádku na obecním úřadě. Přečtěte si posudek advokátní kanceláře Bébr/Seidlová/P etrů z července loňského roku (!!!), který je z článku odkázán.
Citovat
-2 #1 Tereza D. 2014-01-23 09:33
Domnívám se, že se celá tato věc dala řešit interně v rámci zastupitelstva obce, nikoli externím vytažením na Oživení. Tím , že pan Mojžíš na tento problém statečně upozornil Oživení a Transparency international ( i přesto, že měl ty koule se tím zabývat - reaguji na jiný komentář) , způsobil nám zřejmě velké problémy a s největší pravděpodobnost í i finanční škodu. Ale již na přímý dotaz z řad občanů na červencovém zastupitelstvu neměl pan Mojžíš ty koule se přiznat, že je to právě ON. Jeho přiznání bylo až z tepla domova formou zprávy do OSN, aby mu někdo nemohl říci zřejmě do očí, co si o něm a jeho hlouposti myslí, případně mu ty koule trochu neopravil ! Dle mého názoru je za případnou pokutu od UOHS odpovědný právě pan Mojžíš, nikoli starostka. Bohužel někdy je aktivní pisálek daleko horší než stádo buvolů ........
Ohledně výběrového řízení na svoz odpadu lze jen shrnout, že většina zastupitelů viděla největší problém v absenci výběrového řízení v roce 2005. Nakonec se však ukázalo, že i tento rozpor není rozporem nýbrž nepořádkem na obecním úřadě, kde se zřejmě věci dost složitě hledají. Výběrové řízení v roce 2005 totiž prokazatelně bylo.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.