• Titulní stránka

Obec chce v nádražní budově u zámku provozovat infocentrum

vizual
Vizualizace možné podoby budoucího infocentra
Vizualizace možné podoby budoucího infocentra
Obec Nelahozeves se v červnu přihlásila do výběrového řízení na pronájem nádražní budovy na zastávce Nelahozeves-zámek. Vedení obce by v nevyužívané budově rádo zřídilo a provozovalo infocentrum (IC). Mimo jiné má také v plánu zrekultivovat okolí nádraží.

Proč infocentrum?

Vizí obce je prostřednictvím IC oživit centrum Nelahozevsi a poskytnout turistům přívětivé uvítání v naší obci, stejně tak jako místo pro příjemné strávení čekání na vlak i setkání se s přáteli nebo sousedy nad šálkem dobré kávy. Záměrem je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v turismu v našem mikroregionu a tím zatraktivnit Nelahozeves a okolí jako cíl výletů Čechů i turistů ze zahraničí, kteří navštíví Českou republiku. Obec chce také podpořit šíření dobrého jména Antonína Dvořáka a jeho odkazu světu.

Jak by IC fungovalo?

  • K dispozici budou mapy a letáky poskytované turistům zdarma a sponzorované komerčními objekty zobrazenými na těchto materiálech.
  • Drobný prodej suvenýrů (pohledy, turistické známky apod.) a publikací (o životě A. Dvořáka, o Nelahozevsi apod.).
  • Drobný prodej občerstvení, zejména teplých a studených nápojů.
  • Možnost pronájmu prostor pro konání společenských akcí jako např. cestovatelských a jiných přednášek, recitálů a jiných drobných koncertů.
  • Galerijní prostor pro ukázky hodnotných rukodělných prací, zejména se vztahem k danému místu.

Nová pracovní místa

schema
Půdorysné schéma možného budoucího infocentra
Půdorysné schéma možného budoucího infocentra
Toto by mohlo být zajímavé např. pro rodiče s malými dětmi. Podle podnikatelského záměru obce by s ohledem na provoz IC mohlo vzniknout několik pracovních příležitostí, a to pro člověka, který bude mít na starost provoz a plánování zásobování (cca 5 h týdně), dále pro strategický tým, který bude domlouvat spolupráci s partnery a plánování akcí (cca 7 h týdně). Dále bude potřeba obsluha pro infocentrum (cca 42 h týdně) a také pro úklid (cca 7 h týdně).

K veřejné soutěži

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která je vlastníkem objektu, nabízí tuto budovu k dlouhodobému pronájmu po dobu pěti let jak ke komerčním, tak nekomerčním účelům.

Celková výměra objektu činí 84,65 m2. SŽDC si vyhrazuje právo na nejnižší podání základního nájemného ve výši 20 Kč za m2 měsíčně. Minimální měsíční náklady na pronájem by byly celkem 1 693 Kč a ročně celkem 20 316 Kč bez DPH, služeb a energií.

Veřejná soutěž je dvoukolová. V prvním kole budou hodnoceny nabídky podle podnikatelského záměru. Pokud obec postoupí do druhého kola, bude vyzvána k předložení cenové nabídky, na základě níž bude rozhodnuto o vítězném uchazeči.

Vlak, Turistika, Zpravodaj 2019 – červen, Informační centrum

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence