• Titulní stránka

Občanské sdružení Nelahozeves opět zabrzdilo rozšíření Skládky Uhy

IMAG0242
Není to spíš obráceně?
Není to spíš obráceně?
Územní rozhodnutí pro rozšíření Skládky Uhy do katastru Nelahozevsi je nezákonné a mělo by být zrušeno. To je názor Občanského sdružení Nelahozeves (OsN), které dnešního dne podalo proti rozhodnutí odvolání. Odvolání má odkladný účinek, územní rozhodnutí vydané kralupským stavebním úřadem tedy v tuto chvíli neplatí a o odvolání bude rozhodovat krajský úřad.

Hlavním bodem

pdf
třicetistránkového odvolání[1.27 MB] je i nadále rozpor záměru rozšíření skládky s územním plánem obce Nelahozeves. OsN v odvolání bod po bodu vyvrací jednotlivé argumenty stavebního úřadu, který tvrdí, že záměr rozšíření skládky územnímu plánu neodporuje. Vedle toho OsN kritizuje nedostatečně provedenou analýzu dopadu na krajinný ráz (provedenou kralupským odborem životního prostředí) a stavebnímu úřadu vytýká též ignorování problematické situace ve Velvarské ulici, jejíž obyvatelé musí v těsné blízkosti svých obydlí snášet stovky nákladních automobilů denně jezdících zejména na skládku.

DSCF7345
Tento úsek podhořanské silnice je dle odborného posudku nevyhovující. Obec na to upozornila v rámci územního řízení. Stavební úřad námitku zamítnul, aniž by se podstatou námitky jakkoliv zabýval. Obec se však vůči tomuto rozhodnutí neodvolala.
Tento úsek podhořanské silnice je dle odborného posudku nevyhovující. Obec na to upozornila v rámci územního řízení. Stavební úřad námitku zamítnul, aniž by se podstatou námitky jakkoliv zabýval. Obec se však vůči tomuto rozhodnutí neodvolala.
Právě situace ve Velvarské ulici byla jednou z námitek, které v rámci územního řízení podala i obec Nelahozeves. Ta neuspokojivý stav komunikace doložila i odborným posudkem (ke stažení
pdf
zde[1.98 MB]) – ten konstatoval, že komunikace je v současné podobě pro obsluhu skládky naprosto nevhodná. Přestože stavební úřad námitku obce zamítnul (aniž by se k obsahu posudku jakkoliv vyjádřil), obec se proti vydanému rozhodnutí neodvolala. Nedůsledný postup v souvislosti s podhořanskou silnicí vytýkal vedení obce i obyvatel Velvarské ulice David Macháček – jeho emotivní vystoupení na květnovém zasedání zastupitelstva vedlo až k tomu, že mu zastupitel Pavel Matoušek pohrozil vykázáním ze sálu.

O podaném odvolání bude nyní rozhodovat středočeský krajský úřad. Ten vydané územní rozhodnutí může buď potvrdit anebo zrušit – pak by se řízení vrátilo zpět do Kralup. S ohledem na zákonné lhůty lze verdikt krajského úřadu očekávat někdy v průběhu podzimu. Proces odvolacího řízení bude komplikovat skutečnost, že několik bodů odvolání OsN směřuje na tzv. závazná stanoviska, o nichž musí rozhodovat jiné orgány než krajský úřad. Například o odvolání vůči odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude muset vzhledem k plánovanému rozsahu území skládky rozhodnout přímo ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS).

O rozšíření Skládky Uhy o IV. etapu usiluje společnost .A.S.A. od jara 2010. Současná skládka, nacházející se v katastru stejnojmenné obce od roku 1995, je už totiž plná. Nebýt vzniku OsN a výměny ve vedení obce Nelahozeves po komunálních volbách v roce 2010, IV. etapa skládky by už v tuto chvíli zřejmě měla všechna potřebná povolení. Za současné situace lze očekávat zahájení provozu nejdříve ve druhé polovině příštího roku.

IV. etapa skládky má mít kapacitu tři miliony tun odpadu, v provozu má být dle údajů společnosti .A.S.A. 14 let. OsN však v odvolání upozornilo, že ve skutečnosti bude životnost skládky nejméně 20 let. Provoz skládky by do obecní pokladny přinesl dle současné legislativy desítky milionů korun ročně. Obdobně na provozu skládky v minulých letech zbohatly Uhy.

Skládka Uhy

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.