Nelapedie

Přehled smluv uzavřených obcí Nelahozeves. Seznam zdaleka není úplný. Jsou zde uvedeny pouze některé smlouvy, kterým se na těchto stránkách věnovala větší pozornost. Další smlouvy budou průběžně doplňovány.

Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nímž má obec finanční vztah.

Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obvykle na posledním zasedání před začátkem nového roku. Návrh rozpočtu obec podle zákona zveřejňuje nejméně 15 dnů před zasedáním zastupitelstva, kde by měl být rozpočet projednán a schválen. Občané mohou obci adresovat své připomínky k rozpočtu buď písemně nebo ústně při jednání zastupitelstva. Po schválení se rozpočet rozepisuje do podrobnějšího členění. Nutné úpravy rozpočtu v průběhu roku provádí zastupitelstvo formou rozpočtových opatření.

Po skončení každého roku obec vypracuje závěrečný účet, v němž je rozpočet za uplynulý rok vyhodnocen. Závěrečný účet opět schvaluje zastupitelstvo obce.

Rozklikávací rozpočet obce Nelahozeves – webová aplikace občanského sdružení Rozpočet Veřejně obsahuje podrobný přehled rozpočtů obce od roku 2000 vždy do minulého roku. Pro každou část nebo položku rozpočtu si můžete zobrazit srovnání vývoje položky v jednotlivých letech v přehledném grafu. Data lze stáhnout ve formátu CSV, který lze otevřít v Excelu.

Obecní monitor - aplikace Ministerstva financí, sloužící k podobnému účelu. Umožňuje zobrazení rozpočtu obce do nejmenších podrobností podle různých členění. K dispozici jsou i data za aktuální rok včetně změn rozpočtu v průběhu roku vždy za uplynulá čtvrtletí. Aplikace zatím neumožňuje stažení dat do Excelu.

Analýza hospodaření obce Nelahozeves – Ministerstvo financí každoročně zveřejňuje souhrnné výsledky monitoringu hospodaření obcí v České republice, jehož cílem je sledování finančního zdraví jednotlivých obcí.

Na této stránce naleznete přehled aktuálně platných vyhlášek obce a dalších předpisů, které se týkají obce Nelahozeves.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence