Lidé z Dvořákovy stezky se bouří proti plánované rekonstrukci nelahozeveské dráhy

Severní portály 2
Vizualizace nových severních portálů (na straně Nelahozevsi)
Vizualizace nových severních portálů (na straně Nelahozevsi)
Připravovaný projekt modernizace železniční trati v Nelahozevsi začíná narážet na odpor některých obyvatel ulice Dvořákova stezka. Lidem se nelíbí, že má být trať posunuta blíže k řece, což by si vyžádalo nutnost demolice několika objektů v této ulici.

Část obyvatel vyzvala dopisem starostu Jakuba Bryndu (Pro Nelahozeves), aby k tématu svolal mimořádné zasedání zastupitelstva. To starosta neučinil a stěžovatele odkázal na řádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 29. června. Ačkoliv problematika rekonstrukce dráhy není přímo na programu, starosta očekává, že lidé využijí prostoru obecné diskuse. Z tohoto důvodu bylo zasedání mimořádně přesunuto do kulturního domu na Dvořákově stezce.

Bývalý hostinec U Janáče má jít k zemi

Hlavním prvkem připravované modernizace trati, která má podle dosavadních plánů Správy železnic začít za čtyři roky, má být nový paralelní tunel ve skalním masivu lobečské skály, do nějž se má převést doprava ve směru do Kralup nad Vltavou. Současné tři tunely z poloviny 19. století, které jsou pro dvojkolejnou dopravu příliš úzké, budou poté sloužit jen pro směr do Nelahozevsi. Tím by se významně zvýšila maximální rychlost průjezdu vlaků, které dnes musí v tunelech citelně zpomalovat. Nově by zde byla maximální rychlost 150 km/h.

O projektu jsme podrobně psali v roce 2016: Nový tunel, protihlukové stěny, zbouraný dům. Chystá se velká rekonstrukce dráhy v Nelahozevsi

DSC 8739
Budovu bývalého hostince U Janáče chce Správa železnic zbourat. Podle starosty Jakuba Bryndy ale snad bude možné vyjednat kompromisní variantu, protože ve skutečnosti je třeba silnici posunout "jen" o cca jeden metr. "Musí být zachována minimální šířka pro průjezd hasičů," vysvětlluje starosta. Manželé Kejmarovi ale odmítají bourání připustit a podle svých slov se hodlají v rámci územního řízení bránit. Na jejich straně stojí přinejmenším teoreticky i územní plán Nelahozevsi, který s přemístěním silnice v tomto místě nepočítá. Jinak je tomu u dalšího objektu na Dvořákově stezce, starého domu bez oken, stojícího těsně vedle trati. Ten se podle územního plánu již nachází přímo v koridoru dráhy a Správa železnic jej tak může vyvlastnit.
Budovu bývalého hostince U Janáče chce Správa železnic zbourat. Podle starosty Jakuba Bryndy ale snad bude možné vyjednat kompromisní variantu, protože ve skutečnosti je třeba silnici posunout "jen" o cca jeden metr. "Musí být zachována minimální šířka pro průjezd hasičů," vysvětlluje starosta. Manželé Kejmarovi ale odmítají bourání připustit a podle svých slov se hodlají v rámci územního řízení bránit. Na jejich straně stojí přinejmenším teoreticky i územní plán Nelahozevsi, který s přemístěním silnice v tomto místě nepočítá. Jinak je tomu u dalšího objektu na Dvořákově stezce, starého domu bez oken, stojícího těsně vedle trati. Ten se podle územního plánu již nachází přímo v koridoru dráhy a Správa železnic jej tak může vyvlastnit.
Emoce ale vyvolává spíše druhá část stavby – od tunelů až k zastávce Nelahozeves-zámek. Projektanti totiž chtějí současný esovitý profil kolejiště narovnat, aby i zde mohly vlaky projíždět rychleji. Současně mají být v části úseku vybudovány protihlukové zábrany. To vše bude vyžadovat dodatečný prostor.

Jednou z budov, kterých by se tento záměr dotkl nejvíce, je prostor bývalého hostince, lidově označovaného U Janáče. Podle dokumentace k územnímu řízení, které by mělo začít v nejbližší době, má být celá přední část budovy s někdejším hostincem zbourána, aby se do tohoto prostoru mohla posunout přilehlá ulice. Majitelé objektu manželé Kejmarovi neskrývají nad plány Správy železnic rozhořčení. V domě bydlí desítky let a postupem času jej celý vlastníma rukama zrekonstruovali. Prostor hostince sice v současné době není využíván (provoz byl přerušen v roce 2016), Kejmarovi ale podle svých slov uvažovali o jeho znovuotevření. Současně s odbouráním části budovy se má posouvat i zeď ohraničující pozemek Kejmarových.

„Považujeme to za podraz,“ neskrývá emoce Dagmar Kejmarová. Zklamaná je zejména z reakce starosty Jakuba Bryndy. „Očekávali jsme, že se starosta za své občany postaví, podobně jako to v podobných případech činí starostové v jiných obcích.“

Obec souhlasí

Zastávka 2
Vizualizace umístění nových protihlukových zábran. Sporná je podle starosty podoba zdi směrem ke kostelu. "Tady není co chránit a rádi bychom prosadili, že v těchto místech zábrana nebude," vysvětluje starosta. Z vizualizace je též vidět, že nádražní budova má přijít o svůj charakteristický výklenek, aby byla dodržena požadovaná šířka nástupiště. I o tomto záměru chce Jakub Brynda s projektanty ještě jednat.
Vizualizace umístění nových protihlukových zábran. Sporná je podle starosty podoba zdi směrem ke kostelu. "Tady není co chránit a rádi bychom prosadili, že v těchto místech zábrana nebude," vysvětluje starosta. Z vizualizace je též vidět, že nádražní budova má přijít o svůj charakteristický výklenek, aby byla dodržena požadovaná šířka nástupiště. I o tomto záměru chce Jakub Brynda s projektanty ještě jednat.
Obec Nelahozeves v čele s Jakubem Bryndou již k záměru vydala kladné stanovisko. V uplynulém roce se starostovi podařilo prosadit snížení výšky protihlukových zábran pod zámkem na 1,2 metru nad úrovní kolejí. Projektanti SUDOP PRAHA na požadavek starosty přistoupili pod podmínkou, že všichni dotčení obyvatelé budou souhlasit s osazením nových protihlukových oken a větracích rekuperačních jednotek. Tím se v domech sníží hlučnost pod zákonný limit, i tak to pro některé nemovitosti na Dvořákově stezce bude znamenat, že jim protihluková zábrana vytvoří v obytných místnostech nežádoucí stín.

S projektanty hodlá starosta dle svých slov vyjednávat ještě o několika dalších dílčích změnách, jako celek však projekt podporuje. Pro obec je podle Jakuba Bryndy důležitá zejména kompletní rekonstrukce vlakové zastávky a jejího okolí, jakož i oprava železničního mostu nad propojkou do Dvořákovy stezky. Most z 19. století má být zbourán a na jeho místě postaven nový, jehož podjezdová výška by měla být navýšena o metr na cílových 3,8 metru. Projekt zahrnuje též sanaci opěrné zdi pod zámkem, která není v dobrém stavu.

Starosta současně upozornil, že obec podle zákona nemůže v řízení hájit zájmy jednotlivých občanů. „Obec má hájit ‘celoobecní‘ zájmy nebo alespoň zájmy komplexnější než několika málo občanů bezprostředně dotčených záměrem,“ upřesňuje právník obce Lukáš Rothanzl. Podle právníka se musí dotčení lidé v řízení bránit v prvé řadě sami.

Přesun trati je zbytečný, tvrdí dopravní expert

K tomu se chystá další z dotčených vlastníků – spolumajitelka areálu Marina Vltava Květoslava Davidová. Marinu v případě uskutečnění záměru čeká zbourání minizoo a zejména provozní budovy vedle penzionu. I v tomto případě kvůli chystanému posunování Dvořákovy stezky, která se přesune těsně za penzion. Současně se v areálu bude muset přesunout cesta dolů k řece a zmenší se prostor pro kempingová stání. „Chystaný záměr celý areál trvale znehodnotí,“ obává se Květoslava Davidová. Kromě zmenšení celkového prostoru hrozí podle spolumajitelky Mariny citelné zvýšení hlučnosti, neboť trať se má v daném úseku přiblížit k areálu o několik metrů. Přitom právě tady se s protihlukovými zábranami paradoxně vůbec nepočítá. Penzion se totiž nepovažuje za objekt určený k bydlení a protihlukové zábrany tak mají začínat až o několik desítek metrů dál v obytné části ulice.

DSC 8724
Provozní budova a minizoo v areálu Marina Vltava mají padnout za oběť posunutí železniční trati. "Nemáme provozní budovu kam jinam postavit," upozorňuje spolumajitelka Mariny Květoslava Davidová. Podle ní dojde v k trvalému znehodnocení rodinného podniku, který vybudoval její nedávno zesnulý otec Petr Kožený.
Provozní budova a minizoo v areálu Marina Vltava mají padnout za oběť posunutí železniční trati. "Nemáme provozní budovu kam jinam postavit," upozorňuje spolumajitelka Mariny Květoslava Davidová. Podle ní dojde v k trvalému znehodnocení rodinného podniku, který vybudoval její nedávno zesnulý otec Petr Kožený.
Na blížící se územní řízení se majitelé Mariny pečlivě připravují s pomocí dopravního experta Martina Lesa. Ten celý záměr přeložky trati zpochybňuje. „Úspora času pro vlaky je odhadována v řádech desítek sekund a nemá žádný vliv na celkové zkrácení jízdních dob vlaků na spojení Praha–Ústí nad Labem.“ Jak dále Leso upozorňuje, úlohu zrychlení dálkové osobní dopravy má v dané oblasti realizovat chystaná nová vysokorychlostní trať mezi Prahou a Litoměřicemi, která má umožnit rychlost vlaků až 350 km/h. „Trať přes Nelahozeves bude proto nadále používána pouze pro regionální a nákladní dopravu, pro kterou navýšení rychlosti výrazně nad 100 km/h není provozně ani ekonomicky využitelné. Navrženým záměrem dochází k neefektivnímu nakládání s finančními prostředky státu a projekt zároveň podstatně omezí funkčnost a rozvoj podnikatelské sféry a pohodlí části obyvatel této oblasti.“ uzavírá Leso.

Náklady na rekonstrukci se odhadují na 2,4 miliardy korun, práce mají trvat čtyři roky. Podle projektantů se rekonstrukcí zkrátí jízdní doba vlaků o 1 až 1,5 minuty.

Po trati projede denně v průměru necelých 200 vlaků, přibližně půl na půl osobních a nákladních. Nejfrekventovanější je interval 19.00–20.00 hodin, kdy Nelahozevsí projede vlak v průměru každých pět minut.

DSC 8743
Starý dvoupolový most bude zbourán a místo něho vyroste nový jednopolový, s průjezdem o metr vyšším. I tato stavba bude probíhat za provozu trati. Most se bude bourat a stavět po částech, na druhé polovině mostu budou zatím jezdit vlaky.
Starý dvoupolový most bude zbourán a místo něho vyroste nový jednopolový, s průjezdem o metr vyšším. I tato stavba bude probíhat za provozu trati. Most se bude bourat a stavět po částech, na druhé polovině mostu budou zatím jezdit vlaky.
Současně s rekonstrukcí trati má být na kralupské straně vybudována nová komunikace pro vozidla integrovaného záchranného systému vedoucí těsně podél trati ke kralupským portálům. Z nelahozeveské strany má k témuž účelu sloužit přímo Dvořákova stezka, která má od Mariny směrem do Kralup pokračovat v délce zhruba 200 metrů jako asfaltová, o šířce tří metrů. Kvůli posunu cesty až k úpatí řeky budou muset být v části tohoto úseku pokáceny veškeré dřeviny a místo nich bude osazeno zábradlí. Celkem stavbě padnou za oběť tři tisíce stromů.

(mm)

Vlak, Doprava, Marina Vltava, Pohostinství, Rekonstrukce tunelů

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

+5 #3 Jindra 2020-07-08 16:30
Cituji Prófa:
Nový tunel má být vedle starého ale ne směrem k řece. Dvorákova stezka ohrožena nebude.
Pokud jde o "Janáče" - v posledních letech provozu bylo legendárním to, že tam lidé přestali chodit. Marina na tom bude brzy stejně.

Přesně tak, navíc minizoo v marině je jen dřevěná bouda, která se nechá přemístit a u janáče to stejně delší dobu nefungovalo.
Citovat
+5 #2 Prófa 2020-07-08 08:59
Nový tunel má být vedle starého ale ne směrem k řece. Dvorákova stezka ohrožena nebude.
Pokud jde o "Janáče" - v posledních letech provozu bylo legendárním to, že tam lidé přestali chodit. Marina na tom bude brzy stejně.
Citovat
0 #1 Leoš Zahradník 2020-06-28 23:51
Bude-li proti tomuto záměru sepsána petice, podepíšu ji. Další necitlivé zásahy?! To snad ne!
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence