Lidé stále musí na mnoha místech chodit po silnici. Kdy se to změní?

Kralupská
Kralupská
Kralupská
V Nelahozevsi stále chybí na mnoha místech chodníky, v řadě případů na úsecích s vysokou frekvencí dopravy. V současné době je v různých stádiích rozpracováno několik projektů výstavby či obnovy chodníků.

Kralupská – letos

Nejblíže realizaci je výstavba chodníku v Kralupské ulici za školou. Ten měl být podle původních plánů vedení obce v tuto chvíli již hotov, přípravy ale zdržela složitá projektová příprava, takže teprve letos v lednu začalo stavební řízení. V nejbližší době se obec chystá vybrat v soutěži dodavatele stavby. 185 metrů dlouhý mozaikový chodník bude začínat u bezejmenné propojky s ulicí V Loučkách a napojí se na stávající chodník za mateřskou školou. V daném úseku bude též postavena nová dešťová kanalizace. Současně dojde ke zpevnění cesty k zadnímu vchodu školy v podobě zatravňovací dlažby.

Vltavská a Zahradní – letos

Vltavská
Zahradní
Zahradní
V letošním roce proběhne položení finálních povrchů chodníků ve Vltavské, Zahradní a Příčné ulici (a též v další bezejmenné ulici v této lokalitě). Po loňské rekonstrukci povrchů ulic zůstaly pásy chodníků dočasně vyplněny kačírkem, v jiných úsecích zůstávají původní, dnes již značně poničené povrchy.

Nově bude všude položena zámková dlažba a ulice má být současně osazena novým veřejným osvětlením. Na dokončení rekonstrukce obou ulic má obec již schválenou dotaci Evropské unie z programu Bezpečná doprava ve výši 4,8 milionů korun.

Do horního resortu – letos

Cesta do horního resortu
Cesta do horního resortu
Cesta do horního resortu
Nová cesta ze starých Lešan do horního resortu by se měla postavit podle záměrů starosty letos v létě. Projektová dokumentace už je téměř hotová, stavební povolení by mělo být k dispozici v první polovině roku.

Chodník o délce 200 metrů povede v trase současné polní cesty z ulice Na Vršku a dostane nové veřejné osvětlení s detektory pohybu. Jedna taková lampa už stojí u sadu Višňovka, další jsou instalovány na konci Školní ulice.

Náklady na výstavbu chodníku odhadují projektanti předběžně na 1,5 milionu korun.

Cesta do Lešan a chodník v ulici V Úvoze – příští rok

Cesta do Lešan
Cesta do Lešan
Cesta do Lešan
Původní záměr vedení obce vybudovat v letošním roce chodník v Lešanech a opravit cestu z Nelahozevsi do Lešan se nakonec nejspíš nezdaří. Místostarosta Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves) nyní připouští, že výstavba proběhne až v příštím roce. Komplikace se objevují zejména při projektování cesty, kde bude zapotřebí vykoupit některé pozemky – cesta má být totiž širší než je dnes, konkrétně 1,5 metru.

V Úvoze
V Úvoze
V Úvoze
Naopak relativně jednoduchá je projektová příprava chodníku v ulici V Úvoze. Ten bude po celé své délce – od vjezdu do obce až po křižovatku s ulicí U Dvora (u bývalého hostince) veden v trase současné škarpy, která je celá majetkem Středočeského kraje a Státního pozemkového úřadu.

Projektovou dokumentaci obou úseků připravuje pražská firma VDI Projekt za 634 tisíc korun.

Proluka mezi jižní a severní Nelahozevsí

Proluka mezi jižní a severní Nelahozevsí
Proluka mezi jižní a severní Nelahozevsí
Proluka mezi jižní a severní Nelahozevsí
Letitý záměr výstavby chodníku v proluce mezi jižní a severní Nelahozevsí (od Dvořákova domu k železničnímu nadjezdu) zatím nemá konkrétní časový plán. Obec v současné době vyjednává s rodinou Lobkowiczů o možném odkupu pozemků, které jsou pro vybudování cesty zapotřebí. Zastupitelstvo již s odkupem vyslovilo souhlas, připravovaná dohoda je ale součástí širších jednání o řadě dalších pozemků v obci, která teprve probíhají. Správce nemovitostí rodiny Lobkowiczů Michal Šlégr potvrdil, že jednání směřují k dohodě. O dohodu s rodinou se neúspěšně pokoušela už starostka Petra Urbanová (ve funkci 2010–2014). Další jednání zbrzdilo úmrtí hlavy rodiny Martina Lobkowicze (… 4. ledna 2014) a následné zdlouhavé dědické řízení.

Velvarská

Velvarská
Velvarská
Velvarská
Vedení obce se snaží oživit již téměř zapomenutý projekt generální rekonstrukce Velvarské ulice v Podhořanech. Ulice, po níž denně projíždějí až stovky nákladních automobilů na blízkou skládku, ve většině délky nemá chodník. Vlastníkem komunikace je z historických důvodů Ředitelství silnic a dálnic. Starosta Jakub Brynda přesto zvažuje, že výstavbu chodníků zaplatí z obecního rozpočtu. Nedávno zadal aktualizaci studie zklidnění dopravy ve Velvarské ulici, kterou nechal v roce 2013 vypracovat tehdejší místostarosta Josef Kukla (KSČM).

Zagarolská

Zagarolská
Zagarolská
Zagarolská
Nejdelší ulice v Nelahozevsi postrádá chodník v úseku od nadjezdu v délce zhruba 350 metrů. Ve zbytku úseku chodník vyžaduje menší či větší rekonstrukci. Do projektování nového chodníku se teď za 641 tisíc korun pustí firma VDI Projekt. Nový chodník by měl začínat schodištěm ze svahu u nadjezdu a dále pokračovat po celé délce ulice až k autobusové zastávce U Kaštanu, jejíž rekonstrukce je též součástí projektu, stejně jako nové veřejné osvětlení chodníku v celé ulici. Projekt by měl být dokončen do poloviny roku. Termín realizace zatím není známý.

Pod Strání

V nejvzdálenějším výhledu se uvažuje o vybudování chodníku v ulici Pod Strání. Starosta má v úmyslu za tímto účelem v blízké době oslovit projektanta, aby navrhnul trasování chodníku a nového veřejného osvětlení. Téměř dva kilometry dlouhá ulice má poměrně úzký profil a uvažovaná trasa chodníku vede přes řadu pozemků soukromých vlastníků. Ty jim v řadě případů v minulosti prodala sama obec. Starosta připouští, že v některých případech bude obtížné získat pozemky zase zpět.

Doprava, Lešany, Velvarská, Pod Strání, Zpravodaj 2020/2, Chodníky, Kralupská, Vltavská, Zahradní, Horní resort, V Úvoze, Zagarolská

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence