Kaplička svatého Jána v Lešanech dostala požehnání

DSC 5468
Farář František Masařík při slavnostním aktu žehnání kapličce svatého Jána v Lešanech
Farář František Masařík při slavnostním aktu žehnání kapličce svatého Jána v Lešanech
Kralupský farář František Masařík požehnal kapličce svatého Jána v Lešanech. Skromný náboženský obřad byl doplněn vystoupením místních hudebníků.

Žehnáním kapličky vyjádřil farář společně s místními věřícími a dalšími obyvateli obce úctu drobné barokní stavbě z roku 1760, nacházející se vedle višňového sadu nad částí obce Lešany, podél žluté turistické stezky vedoucí od vlakové zastávky v Nelahozevsi směrem k Lutovníku.

Právě po této trase vedla ve čtvrtek 16. května pouť místních obyvatel, kteří si chtěli připomenout památku českého zemského patrona Jana Nepomuckého, jemuž je kaplička zasvěcena. Kopírovali tak trasu, po které se s poutníky v minulém století vydával tehdejší kralupský farář Dušan Řezanina (1919–1984).

DSC 5420
Varhaník Vojtěch Hrňák
Varhaník Vojtěch Hrňák
Připomínku zahájil v kostele svatého Ondřeje krátkým vystoupením místní varhaník Vojtěch Hrňák. Starosta Nelahozevsi Jakub Brynda stručně připomněl historii kapličky tak, jak ji sepsal kronikář Václav Hlavatý.

DSC 5441
Restaurátor Pavel Kytka
Restaurátor Pavel Kytka
Na prvním zastavení u lešanského křížku se k procesí připojil farář František Masařík a požehnal této čerstvě zrenovované památce, která sloužila jako poslední rozloučení při pohřebních průvodech vedoucích z Lešan do Nelahozevsi. Skromného náboženského aktu se zúčastnil i sochař Pavel Kytka, který křížek v loňském roce zrestauroval.

Slavnostní odpoledne pak vyvrcholilo nahoře nad Lešany, kde farář požehnal kapličce svatého Jána. Připomněl v této souvislosti význam svatého Jana Nepomuckého (mezi 1340 a 1350 až 1393), jehož jméno se podle katolického kalendáře připomíná právě 16. května. Tento den byl vybrán díky nepřesně uvedenému datu úmrtí v kronice Václava Hájka z Libočan; Jan Nepomucký ve skutečnosti zemřel 20. března 1393, kdy byl jakožto generální vikář pražského arcibiskupa umučen na rozkaz tehdejšího českého krále Václava IV., který měl dlouholeté spory s církví. Tělo Jana Nepomuckého bylo po jeho smrti svrženo do Vltavy. Zde ho našli rybáři a dnes je Jan Nepomucký pohřben ve svatovítské katedrále. Právě kvůli okolnostem své smrti je Nepomucký uctíván jako patron ochrany proti povodním.

nepomuk
Socha svatého Jana Nepomuka v lešanské kapličce. Snímek je z roku 1956. | Foto: Archiv obce Nelahozeves
Socha svatého Jana Nepomuka v lešanské kapličce. Snímek je z roku 1956. | Foto: Archiv obce Nelahozeves
Náboženský akt žehnání (někdy nesprávně označovaný jako svěcení) doprovodil zpěv několika liturgických motivů v podání místního pěveckého souboru za doprovodu akordeonu Vojtěcha Hrňáka a kytary Simony Hrňákové.

Starosta v krátkém projevu poděkoval referentce obecního úřadu Sylvě Veličové, která se zasadila o rekonstrukci obou lešanských sakrálních památek.

Kaplička svatého Jána byla zrekonstruována v roce 2008 a nedávno do ní obec umístila i dřevěnou sochu Jana Nepomuckého, která je nyní zabezpečena mříží. Nejedná se však o původní sochu, ta byla před třiceti lety odcizena. Tu současnou dostala obec darem.

Podvečer pak v neformálním duchu pokračoval v sadu Višňovka u ohně s pohoštěním.

(mm)

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.