Kanalizace Vltavská, … – postřehy, připomínky

DSCF8613
Ilustrační foto: Nela.cz
Ilustrační foto: Nela.cz
Následující článek byl napsán kvůli tomu, že se šíří fámy, že Blažkovi a další se nechtějí připojit na kanalizaci. Chceme proto upřesnit, o co nám vlastně jde.

Na kanalizaci se připojit chceme (již 20 let), ale ne za podmínek, které nyní navrhuje obecní úřad. Po dvou stavebně-parcelních řízeních jsme opatrní na to, co podepisujeme. Náš právník řekl, že do takových podmínek (podle návrhu smlouvy) by nikdy nešel. Smlouva je podle jeho názoru výhodná pouze pro obec.

Problematické věci:

Umístění jímky na soukromém pozemku, když ji bude vlastnit a obsluhovat obec nebo soukromá firma

S tím souvisí „věcné břemeno“. V dnešní době je možné ošetřit provozování jímky „smlouvou o závazku“. Ta umožňuje prakticky stejná práva a povinnosti jako „věcné břemeno“, ale nezapisuje se do katastru. Po vypršení platnosti smlouvy (např. deseti letech) se pak (majitel pozemku) může rozhodnout, zda v závazku bude pokračovat. „Věcného břemene“ se prakticky nejde zbavit, nebo je to přinejmenším velmi obtížné, i když se vám podmínky (ceny, opravy, …) obsluhující firmy nebudou líbit (dokonce ani když vám firma smlouvu vypoví).

Na bližší informace o „smlouvě o závazku“ (proč a jak) se můžete podívat na: www.zdanice.cz/kanalizace/kanalizace.htm, což je web obce, která má taky tlakovou kanalizaci a řeší stejnou situaci, ale pro majitele pozemku mnohem výhodněji.

Přívod elektrické energie

V prosinci, na schůzi v kulturním domě, jsme byli informováni, že bude stačit jen „vytáhnout“ kabel 3x400 V (dokonce, že si VHS poradí i jen s 1x230 V) a nebude třeba sekat od rozvaděče ani nebude potřeba revize. Stejný postup nám potvrdil pan Jakoubek (VHS) i na jednání přímo u domu. Přesto je ve smlouvě naprostý opak. Smlouva obsahuje požadavek samostatného okruhu s jističem, proudovým chráničem a revizní zprávou.

Řídící automatika, přívod k jímce, přepětí

Ve smlouvě tato část nebyla řešena, ale měla by být, protože je nedílnou součástí jímky. V případě elektrické závady čerpadla nebo automatiky by veškeré náklady mohly padnout na majitele nemovitosti. Ve smlouvě dokonce bylo, že majitel nemovitosti zodpovídá za přepětí!? V nejlepším případě by majitel dělal prostředníka mezi firmou obsluhující čerpadlo a dodavatelem elektřiny (pokud by opravu nehradil rovnou).

Nejasná cena za odvod splaškových vod

Cena by měla být stanovena před podpisem smlouvy, např. že nepřesáhne průměrnou cenu v okolí. Přece se nemůžeme zavázat k desetiletému používání něčeho, když nevíme, co to bude stát.


Ještě se vrátím k „věcnému břemenu“. Pan starosta a firma VHS tvrdí, že kanalizací se zvýší hodnota pozemku a nemovitosti, i když s tím souvisí „věcné břemeno“. Náš právník nám tvrdí, že hodnota pozemku a nemovitosti půjde dolů (tipoval snížení přes 300 000,- Kč). Je faktem, že má kolegyně v obdobném případě raději darovala 4 m2 pozemku obci, protože měla ověřeno, že zřízením „věcného břemena“ by se hodnota pozemku snížila o 170 000,- Kč.

Relevantnost informací pana starosty

Při jednání u našeho domu, za přítomnosti sousedů, pan starosta řekl, že to „věcné břemeno“ vlastně bude jen taková smlouvička. Ve smlouvě se ale pak objevilo „věcné břemeno“ natvrdo. Bývalý pan starosta Otásek nám i sousedům slíbil DČJ v chodníku, dokonce jsme byli dohodnuti, kde přesně. Pan starosta Kebrle řekl, že on DČJ nikdy do chodníku nedovolí (důvody: chce mít chodník „čistý“, mohlo by tam spadnout dítě, při zvýšení spodní vody by se mohla jímka zvednout a poškodit chodník, …).

Když jsme 2. 2. 2016 písemně požádali o písemné sdělení důvodů, kvůli kterým nelze udělat DČJ v chodníku, pan starosta neodpověděl, přestože jsme odpověď urgovali na veřejné schůzi 29. 2. 2016. Odpověděl až na další důraznou e-mailovou urgenci 7. 3. 2016.

Na veřejné schůzi 29. 2. 2016 čekalo velké překvapení obyvatele ul. Nová. Dozvěděli se, že ač více než rok jednají o kanalizaci s obecním úřadem Nelahozeves (dokonce jim byly dány smlouvy k připomínkám), tak vlastně patří kanalizací pod obec Nová Ves (s tou budou podepisovat smlouvu), a ta má již schválené stavební povolení.

Blažkovi

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.