Jak se sportovišti v Lešanech?

1 1
Kde budou mít možnost obyvatelé Lešan v budoucnosti sportovat? Nad různými variantami se momentálně zamýšlí vedení obce. Analyzují se možnosti rekonstrukce hřiště na lešanské návsi, vybudování nového hřiště v horním resortu a na řadu by mohlo časem přijít i malé hřiště v ulici Pod Hájem („u oveček“). Zde je však nejprve potřeba počkat na uplynutí lhůty pro opuštěnou nemovitost.

IMG 5485
Současná podoba hřiště na návsi v Lešanech
Současná podoba hřiště na návsi v Lešanech
Obec si nechala od projektantů z firmy Zahradní architektura Martinov vypracovat možnou budoucí podobu parku na lešanské návsi. Prostor by měl podle představ projektantů zahrnovat malé workoutové hřiště, basketbalový koš, hřiště na pétanque, venkovní šachovnici, gril a také malý kiosek, který by nahradil současný přístřešek autobusové zastávky. O budoucí podobě hřiště není ale rozhodnuto a obyvatelé obce mají možnost se k návrhům nyní vyjádřit.

Vedení obce v nejbližší době přikročí pouze k nezbytnému prořezu zeleně. Zachovány budou perspektivní listnaté dřeviny, které utváří charakter místa a zajišťují stinné prostředí pro návštěvníky. Naopak budou pokáceny jehličnany, které podle architektů již neplní původní funkci a naopak trpí četnými poškozeními.

dopis
Osmnáct lešanských dětí požádalo dopisem starostu o instalaci venkovního ping-pongového stolu.
Osmnáct lešanských dětí požádalo dopisem starostu o instalaci venkovního ping-pongového stolu.
Pozemek pod parkem patřil až do roku 2016 Státnímu statku Křivoklát, na nějž stát po roce 1989 převáděl pozemky v majetku zkrachovalých státních statků, mimo jiné i Státního statku Lešany. V roce 2016 obec pozemek odkoupila za 320 tisíc korun (více zde). Hřiště v parku vybudovali místní občané svépomocí.

DSC 8158
Sportoviště v horním resortu
Sportoviště v horním resortu
Obec se současně zamýšlí nad možnou budoucí podobou sportovišť v horním resortu. V prvé řadě se chystá vyhovět žádosti osmnácti dětí, které starostu loni na podzim dopisem požádaly o instalaci venkovního ping-pongového stolu a o oplocení stávajícího hřiště na malý fotbal. Perspektivně by zde mohlo vyrůst zcela nové víceúčelové hřiště, jeho výstavba ale podle starosty Jakuba Bryndy naráží na omezení dané platným územním plánem.

mapa
Hřiště "u oveček"
Hřiště "u oveček"
Jiný problém brání pro změnu rekonstrukci neudržovaného hřiště v lešanské ulici Pod Hájem. Pozemek hřiště patří lidem, kteří jsou v katastru nemovitostí identifikováni pouze jménem (bez adresy) a pravděpodobně jsou již po smrti, neboť poslední listina evidovaná k pozemku v katastru je z roku 1948 (před 72 lety), kdy byli majitelé prokazatelně již dospělí. S největší pravděpodobností jde tedy o nevypořádané dědictví. Podle občanského zákoníku připadne opuštěná nemovitost státu po deseti letech, kdy se k ní majitel nehlásí. Lhůta se počítá od 1. ledna 2014, kdy zákon nabyl účinnosti, a uplyne tedy až za čtyři roky.

Lešany, Zábava pro děti, Zpravodaj 2020/01

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence