Jak psát články

Jak psát články na portál Nela.cz

Než začnete psát, přečtěte si pár základních informací.

Kdo může psát články

novy clanek
Takto vypadá prostředí pro vložení nového článku.
Takto vypadá prostředí pro vložení nového článku.

Články může psát kdokoliv, kdo má registraci. Registraci si můžete vytvořit sami nebo o ni můžete požádat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V žádosti o registraci uveďte své celé jméno, adresu a telefonní číslo. Vaše kontaktní údaje nebudou publikovány, slouží pouze k zamezení registrací fiktivních autorů. Registrace bude provedena do 24 hodin a pak můžete hned začít psát.

Dodržování zákonů

Snad není třeba zdůrazňovat, že texty publikované na portálu Nela.cz nesmí odporovat platným zákonům. V první řadě jde o autorská práva - kopírování obsahu jiných článků je nepřípustné. Pokud chcete ve vašem článku použít pasáž z jiného zdroje, je třeba tento zdroj v rámci článku vhodnou formou uvést. Při citaci většího rozsahu budete pravděpodobně potřebovat souhlas autora.

Totéž co pro texty platí i pro obrázky. V žádném případě nesmíte ke článku přidávat obrázky či fotografie zkopírované z internetu, pokud je jejich použití pro tento účel autorem výslovně zakázáno (což je běžné například u všech zpravodajských serverů). Není-li převzetí fotografie výslovně zakázáno, můžete ji užít v odůvodněné míře v rámci tzv. zpravodajské licence. Kromě toho na internetu existují i fotobanky s možností používání fotografií zdarma.

Články pochopitelně nesmějí propagovat sociální, rasovou nebo národnostní nesnášenlivost, a to ani formou propagace stran či hnutí, které takovou nesnášenlivost samy hlásají.

Téma článku

Jediným omezením pro téma článku je, že článek musí mít nějaký vztah k obci Nelahozeves, nebo musí být něčím zajímavý pro obyvatele Nelahozevsi. V případě pochybností konzultujte téma článku s odpovědným redaktorem.

Předmětem článku by obecně neměla být reklama komerční společnosti, a to ani skrytou formou. Prostřednictvím článku však lze např. informovat o nové službě pro občany, byť by se jednalo o službu komerční.

Psát články propagující politické strany či hnutí působící v Nelahozevsi je povoleno.

Jinak nejsou na téma článku kladena žádná omezení. Váš článek se může věnovat například nějaké chystané nebo už proběhlé akci, problémům s nějakým úřadem (třeba i s Obecním úřadem Nelahozeves), samosprávě, službám, školství, kultuře, životnímu prostředí, sportu apod.

Článek může mít v podstatě libovolnou formu:

  • zpravodajství,
  • analytická publicistika (úvaha, komentář, recenze, kritika, rozhovor),
  • beletristická publicistika (fejeton, sloupek, glosa, reportáž, příběh, medailon, esej).

Forma článku je velmi důležitá. Ještě před napsáním článku byste si měli v první řadě rozmyslet, zda se v článku chcete zaměřit na objektivní prezentování určité události, či zda hodláte dát nějakou formou najevo i své subjektivní názory.

Článek může být i ostře kritický, ale nesmíte se uchýlit k vulgárnostem. Dále upozorňujeme, že autor plně odpovídá za to, co napsal. Pokud tedy zveřejňujete například nějaké obvinění, měli byste být schopni jej doložit.

Název a členění článku

Každý článek musí mít název, a to pokud možno aspoň trochu nápaditý. Názvy typu "Něco z Dynama" jsou nudné.

Krátká úvodní část článku by měla být označena jako úvodník. Obvykle se jedná o první odstavec nebo nějakou krátkou úvodní část článku, která čtenáře naláká k přečtení celého textu. Úvodník ukončíte tak, že umístíte kurzor na jeho konec a stisknete tlačítko "Celý článek..." pod oknem editoru.

U delších článků je vhodné do textu doplnit mezititulky.

Název, mezititulky a rozsah úvodníku mohou být v případě nutnosti doplněny či změněny odpovědným redaktorem.

Autor článku

Autor článku je vždy u článku uveden plným jménem. Výjimkou mohou být pouze zpravodajské články autorů, kteří pro Nela.cz přispívají dlouhodoběji - u takových autorů je možné místo jména autora použít zkratku.

Obecná pravidla úpravy textu

Obecná pravidla úpravy textu jsou popsána v samostatném článku.

Doprovodné materiály

Pro zvýšení vizuální atraktivity článku je vhodné ke článku doplnit fotografie či jiné obrazové materiály. Fotografie či jiné obrázky vložte libovolným způsobem, potřebné úpravy budou provedeny v rámci kontroly článku. Budete-li chtít k článku přiložit další materiály (např. nějakou dokumentaci), vložte je stejně jako obrázky a v rámci článku uveďte, že se chcete na ně z určitého místa odkázat. Odkaz doplníme ve vhodné formě v rámci kontroly článku.

Pokud chcete k článku přiložit fotogalerii, pošlete fotky samostatně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a upřesněte, jak mají být do článku vloženy.

Úpravy článku

Dokud článek není zveřejněn, může autor provádět jeho úpravy nebo článek smazat. Pokud chce autor na článku ještě pracovat a nepřeje si zatím jeho zveřejnění, musí do názvu článku doplnit slovo "KONCEPT".

Zveřejnění článku

Váš článek po odeslání nebude zveřejněn okamžitě, články jsou před zveřejněním podrobeny kontrole. Kontrola se zaměřuje na následující oblasti:

  • pravidla českého pravopisu a obecná formální pravidla úpravy textu,
  • správné zařazení článku do kategorií (není-li článek do kategorií zařazen nebo je zařazen nevhodně, je provedeno vhodné zařazení),
  • správné rozdělení článku mezi úvodník a hlavní text (není-li článek tímto způsobem rozdělen, je to v rámci kontroly provedeno),
  • vhodné umístění obrázků a dalších doprovodných informací,
  • kontrola, zda se článek vztahuje k obci Nelahozeves.

Předmětem kontroly v žádném případě není posuzování obsahové náplně článku. Zveřejnit můžete obecně cokoliv, pokud to vyjádříte slušnou formou. Můžete tedy klidně napsat článek, který bude kritizovat např. přímo provozovatele portálu Nela.cz, a nikdo nebude bránit jeho zveřejnění.

Za běžných okolností by kontrola měla proběhnout maximálně v řádu malých jednotek hodin. Garantujeme, že doba kontroly nikdy nepřesáhne 24 hodin.

Kromě zcela mimořádných případů platí, že články jsou na hlavní stránce zveřejňovány v pořadí podle data vytvoření. Váš článek bude tedy po zveřejnění umístěn na první místo hlavní stránky a postupně se bude posouvat dolů. Poté, co hlavní stránku zaplní novější články, bude váš článek dohledatelný v menu a nebo pomocí vyhledávání. Brzy jej zaregistrují i vyhledávače.

Pokud se článek vztahuje k nějaké aktuální události, která už proběhla (typicky pozvánka na nějakou akci), je z hlavní stránky odstraněn po skončení akce.

Jakmile je článek zveřejněn, není možné již do jeho obsahu zasahovat, ani článek mazat. Je možné pouze provádět nezbytné formální úpravy (opravy překlepů a gramatických chyb apod.). Jednou zveřejněné články zůstávají na webu "navždy".

Požadavky, dotazy, připomínky

Narazíte-li při přípravě článku na jakékoliv potíže nebo nejasnosti, napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence