Dočká se letos Vltavská–Zahradní–Příčná kanalizace?

DSCF8602
Vltavská ulice
Vltavská ulice
Splašková kanalizace, kterou v letech 2008–2009 pokládala ve Vltavské, Zahradní a Příčné ulici firma POHL cz, se letos možná dočká dokončení. Obec má již hotový projekt a připravené peníze. Občané nyní studují návrhy smluv na instalaci tlakových přípojek.

Projekt připravila kancelář VHS PROJEKT vodohospodáře Martina Jakoubka loni na podzim (o přípravě projektu jsme psali v článku Zastupitelstvo schválilo Lex Jakoubek, aby mohlo zadat zakázku bez soutěže). Obec chce ke kanalizaci připojit všech 71 nemovitostí v uvedených ulicích, projekt ale počítá i s budoucím připojením 31 objektů ze sousedních Miřejovic a dále s rozvojovou plochou u nádraží, kde by podle nového připravovaného územního plánu měla být umožněna výstavba 67 rodinných domů. Časem by měla přijít na řadu i Nádražní ulice. V tuto chvíli se ale projekt týká pouze Vltavské, Zahradní a Příčné.

Kromě instalace přípojek musí obec také dokončit zaústění kanalizace do čističky. V zemi je sice již šest let položena páteřní kanalizační síť, ta je však ukončena nedaleko čističky odpadních vod naproti areálu PTZ. Ta patří současnému majiteli areálu, firmě NESALUKA.

DSCF8608
Zahradní ulice
Zahradní ulice
Na dokončení kanalizace už v roce 2009 neměl tehdejší starosta Jaroslav Otásek peníze a nenašla je ani jeho nástupkyně Petra Urbanová, která po většinu svého volebního období splácela dluhy právě za výstavbu kanalizací v obci. Dokončit celé dílo se tak zřejmě podaří až současnému starostovi Josefu Kebrlemu. Příjmy ze skládky umožnily zastupitelstvu vyhradit v letošním rozpočtu na dostavbu kanalizace 5,5 milionu korun. Podle starosty už by tak mohly realizaci zdržet jedině technické potíže při přípravě stavby.

Že má být kanalizace zaústěna do místní čističky, se ale části občanů nelíbí, obávají se nárůstu zápachu. “Čistička je přímo uprostřed obce a naproti je školka,” upozornil jeden z občanů na říjnovém zasedání zastupitelstva, kde byl celý projekt představen. Alternativně by bylo možné splašky odvést až do čističky ve Strachově na druhé straně Vltavy, kam už je odkanalizována jižní část Nelahozevsi a Lešany. Na tuto variantu má obec již od roku 2009 připraven projekt, který by zároveň zajistil odkanalizování celé Zagarolské ulice včetně přilehlých uliček. Náklady by se však pohybovaly okolo 20 milionů korun a podle starosty by se tím celý projekt zdržel o několik let. Vodohospodář Martin Jakoubek zároveň ujistil, že v provozu lze učinit taková opatření, aby byl zápach z čističky PTZ minimalizován.

Součástí samotných domovních přípojek budou jímky a čerpadla, protože v lokalitě není potřebný spád. Čerpadlo se bude zapínat automaticky pokaždé, dosáhne-li hladina splaškové vody v jímce určitého limitu. Čerpadlo bude připojeno k elektrické síti domu, měsíční spotřeba proudu by podle odhadů Martina Jakoubka neměla přesáhnout 40 korun. V případě výpadku proudu by měla jímka stačit zhruba na 24 hodin. Případná porucha, při které by hrozilo přečerpání jímky, bude signalizována houkačkou. Zařízení by mělo být nehlučné a nemělo by produkovat žádný zápach.

DSCF7791
Vodohospodář Martin Jakoubek na říjnovém zasedání zastupitelstva
Vodohospodář Martin Jakoubek na říjnovém zasedání zastupitelstva
Jímky a čerpadla chce obec postavit přímo na pozemcích jednotlivých občanů, náklady by měly podle odhadu starosty činit zhruba 60–90 tisíc korun na jednu nemovitost. “Obec si je vědoma, že jde o náklady pro většinu obyvatel finančně nedostupné, většinově by měla platit obec,” ujišťuje starosta. Spoluúčasti se ale občané zřejmě nevyhnou. Kolik si budou muset připravit peněz, zatím není známo. “Názory zastupitelů se pohybují v částkách mezi 5 až 20 tisíc korun, střed je 10 až 12 tisíc korun,” uvedl starosta. Současně ale zdůraznil, že jde zatím jen o nezávazné číslo. Podle Josefa Kebrleho lze uvažovat o určitých úlevách pro sociálně slabé občany. Rozpočet na letošní rok počítá ve své příjmové části se spoluúčasti ve výši 20 tisíc korun za nemovitost.

Kromě toho si navíc každý občan musí ještě na vlastní náklady vybudovat gravitační část přípojky, která mu propojí dům s čerpací jímkou. To je také jeden z důvodů, proč by podle Martina Jakoubka měla být jímka umístěna co nejblíž domu, aby byla gravitační část co nejkratší.

Právě ke konceptu přípojek měli občané na říjnovém zasedání nejvíce výhrad. Některým se nelíbilo, že by jímka měla být umístěna na jejich pozemku, to je ale podle Martina Jakoubka nezbytné, protože ulice jsou již přeplněné jinými sítěmi. Dalším lidem se zase zdála příliš vysoká částka za připojení. Starosta ale odmítl, že by byla uvažovaná spoluúčast nepřiměřená. “Když se zeptáte lidí z Lešan, tak zjistíte, že celkové náklady za přípojku jsou velmi srovnatelné. Jsou obce, kde obec lidem zaplatila jen projekt.” V Lešanech a ve staré Nelahozevsi je od roku 2009 v provozu gravitační kanalizace. Obec tehdy vybudovala přípojky občanům pouze na hranici pozemku, za což lidé zaplatili 5 000 Kč. Zbytek trasy si museli postavit sami na své náklady, často ve velké hloubce. Pro domy, které nestojí přímo u silnice, se náklady vyšplhaly třeba až na 50 tisíc korun.

DSCF8614
Čistička odpadních vod v Zagarolské ulici
Čistička odpadních vod v Zagarolské ulici
Po připojení ke kanalizaci by občané hradili běžné stočné. Na kolik by přišlo, záleží na tom, kdo by kanalizaci provozoval. Obec má zatím k dispozici nabídku firmy NESALUKA, která nabízí cenu 37 korun za m3. Společnost VKM, která provozuje kanalizaci ve staré Nelahozevsi a v Lešanech, dnes účtuje stočné ve výši těsně pod 40 Kč za m3.

A co když občan odmítne smlouvy s obcí podepsat? “Pokud si splašky odvedete sami v souladu se zákonem, nikdo vás nutit nebude,” ujišťuje starosta. Zároveň ale varuje, že nabídka obce, která je v tuto chvíli na stole, už později nejspíš nebude platit. Obec má zároveň v úmyslu v budoucnu přísněji kontrolovat, jakým způsobem se lidé splašků zbavují, pokud není jejich nemovitost připojena ke kanalizaci.

(mm)

Komentáře   

0 #5 Mirek 1 2016-03-01 20:41
Dobrý den,
Občan, kterému není lhostejné životní prostředí kolem nás a neobtěžuje občany zápachem svých odpadních vod ze své nejvzdálenější strany zahrádky (rodinného domku) a dešťové kanalizace (viz ulice nádražní). Dlouhodobě své splašky necháváme vyvážet feka-vozem na ČOV. Současnosti se likvidace splaškových vod naší rodiny pohybuje na stočném 95 Kč/m3. Pokud se připojíme na kanalizaci, tak se náklady na stočném značně sníží a nemohu nic jiného než souhlasit s připojením. Nemohl jsem se zúčastnit včerejšího zasedání z pracovního vytížení, ale mám mnoho otázek ohledně připojení, aby to nebyl krátkodobý pokus do neznáma pro mě a občany odkanalizované části Nelahozevse. ČOV Nesaluka je velká neznámá a je projektovaná 20 000EQ., z ekonomického hlediska ze kterého se nedá couvnout po podpisu smlouvy a nabízeného stočného výhledově (velká část občanů si vyřadí septiky) – navrhuji den otevřených dveří, …jakým způsobem je provozována, na jak dlouho má povolení vypouštění od vodoprávního úřadu, jakým způsobem likvidují přebytečný kal vzniklí čištěním odpadních vod atd… je to snad neekonomická díra provozovatele a my všichni ji vyplníme??!!
Děkuji za pozornost a za svůj názor se nestydím - provozovatel a odborně způsobilá osoba s povolením na MIŽP.
Citovat
+9 #4 pipo 2016-02-12 10:39
Karel1

takovéto náklady odmítáme hradit, jsme ochotni zaplatit zmiňovaných 5 tisích za připojení ale nemáme dispozice ani ochotu řešit připojení na tuto záležitost z vlastních prostředků. Odmítám si na to brát půjčky a podobně. Pokud je to rozhodnutí obce a nikoliv občanů, měl by náklady na údržbu a připojení hradit obec. Jak jsem zmínil, také zkušenosti s údržbou této tlakové kanalizace nejsou dobré, vše je to elektronika a znám i z provozu jinde. Trochu mi připadá, že to někomu jde do kapsi ale to je jen můj dojem. Město a celkově stát by měl co nejméně obtěžovat občany s jejich nařízeními a zásahy a už vůbec nikomu nevyhorožovat, že pokud tak neučiní, že ho bude prudit kontrolama a podobně.
Citovat
+1 #3 Karel1 2016-02-12 10:28
V Lešanech jsme veškeré náklady na zřízení tlakové přípojky hradili sami. Celkem se jejich výše pohybovala kolem 60 000 Kč, všechny výkopové a pomocné práce jsme přitom provedli sami zdarma, jen za cenu vlastního zdraví …

Vše proto, abychom se mohli připojit do nového kanalizačního řadu, který vybudovala dodavatelská firma za dozoru obce cca 1,7 m pod zemí tak, že domy původní zástavby ulice V Lipské v Lešanech se do ní gravitačně nemohou připojit.
Citovat
+6 #2 Tomáš1 2016-02-11 19:36
Abych pravdu řekl, nekonečná debata o „poplatku“ za připojení už mne docela zmáhá. Myslím si, že aby to bylo spravedlivé, mělo by se postupovat ve všech částech obce stejně. Tudíž stejně jako v Lešanech by „poplatek“ za připojení měl být oněch 5.000 kč zmíněných ve článku (max. zvýšených o inflaci). Neboť stejně jako v Lešanech si i my budeme muset gravitační část přípojky zaplatit ze svého, což je naprosto v pořádku. Dále, a to už v pořádku není, si budeme muset na vlastní náklady zbudovat elektropřípojku , nechat na ni udělat revizi, tu pochopitelně ve stanovených lhůtách obnovovat, spravovat ji, příp. opravovat na vlastní náklady, provádět zdarma doživotně dispečerskou činnost spjatou s celým zařízením, ručit za všechny další příčiny poruchy zařízení a platit za jejich odstranění. Navíc naše pozemky budou zatíženy věcným břemenem a dle návrhu smlouvy mi bude oprávněný pracovník kdykoli (sice po oznámení), ale i v mé nepřítomnosti moci vstoupit, nebo dokonce vjíždět na pozemek. K tomu všemu budu nucen hradit stočné v podstatě ve stejné výši jako u kanalizace gravitační, a k tomu si připočíst náklady na elektrickou energii. Výše popsané,samozře jmě v pořádku není, neboť to, že bude v naší lokalitě vybudována kanalizace tlaková je POLITICKÉ rozhodnutí zastupitelů obce, které s občany nikdo nekonzultoval. Proto si myslím, že VŠECHNY vícenáklady oproti kanalizaci gravitační by měla nést obec, která o tom rozhodla. I přes všechny výše popsané náklady, které jsou s tímto typem kanalizace spojené jsem ochoten se tohoto záměru zúčastnit a vynaložit nemalé peníze ze své kapsy, neboť zájem, který na tomto je, je mnohem vyšší než můj osobní – a to celospolečenský . Není mi totiž jedno, jak zde žijeme a kanalizace zcela určitě zlepší ekologickou situaci v celé lokalitě. Proto si myslím, že by bylo krajně nemístné, abychom byli obtěžováni dalšími poplatky ze strany úředníků. Občané naší lokality nejsou občané 2. Kategorie, a proto je nanejvýše vhodné, aby poplatek byl v max. výši, jako v Lešanech. Možná se mýlím, ale za svůj názor se nestydím.
Citovat
+5 #1 pipo 2016-02-09 09:35
trochu mám problém s tou tlakovou kanalizací. Dělá to ta samá firma co ve Zlončicích, kde ta kanalizace neustále pípá. Mám z vlastní zkušenosti. Podle jiných názorů šlo udělat klasickou spádovou kanalizaci ale to se nechci hádat, nejsem projektant.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.