Chodník v Kralupské ulici bude dokončen během letních prázdnin

Kralupská
Dlouho připravovaný projekt výstavby chodníku v Kralupské ulici za školou postoupil do realizační fáze. Počátkem května byla podepsána smlouva s dodavatelskou firmou Stavitelství Řehoř. Vlastní práce mají začít v červnu, dokončení se předpokládá do konce srpna.

185 metrů dlouhý mozaikový chodník bude začínat u bezejmenné propojky s ulicí V Loučkách a napojí se na stávající chodník za mateřskou školou. Současně dojde ke zpevnění cesty k zadnímu vchodu školy v podobě zatravňovací dlažby. Za školou vzniknou dvě nová podélná parkovací stání. Opravena bude též plocha na dvoře školní jídelny.

Chodník bude částečně situován v trase současného dlážděného příkopu, sloužícího pro odvádění dešťových vod. Příkop bude rozebrán a zasypán. Nová dešťová kanalizace bude uložena pod silnici.

Firma Stavitelství Řehoř, která v současné době v obci buduje novou splaškovou kanalizaci (viz článek na straně XX), zakázku získala s nabídkovou cenou 8,7 milionů korun v konkurenci dalších čtyř firem. Vítězná firma sice předložila druhou nejdražší nabídku, tři levnější firmy ale výběrová komise vyřadila, neboť nedoložily požadované technické kvalifikační předpoklady. Ty zahrnují předložení referencí ze staveb obdobného typu a prokázání odborné kvalifikace stavbyvedoucího.

Menší část nákladů má pokrýt dotace Středočeského kraje. Obecní rozpočet přijde stavba na 7,5 milionů korun.

Doprava, Chodníky, Kralupská, Zpravodaj 2020/3

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence