• Titulní stránka

.A.S.A. podala žádost o integrované povolení IV. etapy Skládky Uhy

IMG 5294
Skládka Uhy
Skládka Uhy
Vybudování IV. etapy Skládky Uhy se opět o něco přiblížilo. Krátce poté, co nabylo právní moci územní rozhodnutí pro rozšíření skládky, podala .A.S.A. u středočeského krajského úřadu žádost o vydání integrovaného povolení skládky (tzv. proces IPPC). Krajský úřad ve středu oznámil zahájení povolovacího procesu na své úřední desce.

Integrované povolení je předposledním ze série hlavních povolovacích kroků, kterými musí skládka projít, aby mohla být provozována. Smyslem integrovaného povolení je integrovat do jednoho povolení všechny podmínky provozu podle zákona o vodách, ochraně ovzduší, přírody a krajiny, odpadech apod. Smyslem integrovaného povolení je také zavádění tzv. nejlepších dostupných technik s vysokou účinností a minimálními negativními vlivy na prostředí. Podmínky a proces integrovaného povolování upravuje zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

Účastníky řízení o integrovaném povolení bude stejně jako v předchozích řízeních mj. obec Nelahozeves a Občanské sdružení Nelahozeves. Účastníci řízení by měli do týdne obdržet kompletní žádost o vydání povolení. V tuto chvíli je zveřejněno pouze

pdf
shrnutí žádosti[1.03 MB].

K žádosti se může vedle účastníků řízení vyjádřit i veřejnost. Lhůta pro zaslání připomínek ze strany veřejnosti vyprší v pátek 26. dubna.

V rámci procesu IPPC může krajský úřad vyhlásit ústní jednání. Pokud o provedení ústního jednání požádá účastník řízení, úřad mu musí vyhovět.

Pokud nedojde v průběhu řízení k průtahům, integrované povolení pro IV. etapu skládky by mělo být vydáno do konce června. Proti vydanému integrovanému povolení se mohou účastníci řízení odvolat.

Jakmile nabude integrované povolení právní moci, dalším krokem bude vydání stavebního povolení, které několikaletý schvalovací proces završí. Pak bude moci být výstavba skládky zahájena. .A.S.A. v současné době předpokládá zahájení provozu skládky ještě v průběhu letošního roku.

(mm)

Skládka Uhy

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.