Poplatky ze skládky patří Nelahozevsi, řeklo ministerstvo. Krajský úřad ale musí opravit formální chybu

DSCF4851Již třetím rokem se táhnoucí kauza poplatků za skládkování na Skládce Uhy má nové dějství. Ministerstvo životního prostředí zrušilo loňské rozhodnutí krajského úřadu, podle nějž drtivá většina poplatků patří Nelahozevsi. Přesto je rozhodnutí ministerstva fakticky krokem vpřed.

Ministerstvo totiž dalo Nelahozevsi fakticky za pravdu – věc vrátilo na krajský úřad pouze z formálních důvodů. Právníci ministerstva tak věcně potvrdili loňské rozhodnutí kraje, podle nějž patří Nelahozevsi 97 procent všech poplatků. Sousední Uhy by měly dostávat pouze malou část za provozní objekty, které se nacházejí na jeho území.

pdfRozhodnutí MŽP

Ministerstvo zcela odmítlo požadavek obce Uhy, podpořený též odpadovou firmou FCC (dříve .A.S.A.), aby se poměr rozdělení peněz odvodil z celkové plochy skládky, tj. včetně prvních tří etap, které jsou už uzavřené.

Ministerstvo se v odůvodnění znovu podrobně zabývalo termínem “skládka”, protože právě správný výklad tohoto pojmu je klíčový pro stanovení poměru rozdělování poplatků, pokud se skládka nachází na území více obcí. Zákon však neřeší situaci, kdy se skládka v průběhu svého života “stěhuje” z jednoho katastru do druhého, jako je tomu v případě Skládky Uhy.

Resort životního prostředí se ve svém verdiktu jasně přiklonil k tomu, že skládkou se rozumí pouze konkrétní etapa, tedy v tomto případě IV. etapa, nacházející se téměř celá na území Nelahozevsi. Resort tak odmítl “mechanický” výklad zákona o odpadech, který by podle jeho názoru vedl ke “zjevné nespravedlnosti”, a naopak zdůraznil, že poplatek slouží ke kompenzaci újmy, která vzniká obcím, na jejichž území se skládka nachází. V současné době se skládkuje pouze na území Nelahozevsi, stejně jako se dříve skládkovalo pouze na území Uh a veškeré poplatky putovaly do jejich rozpočtu.

Ministerstvo též odmítlo požadavek, aby byla obec Uhy kompenzována za negativní dopravní zatížení své obce. “Odvolací orgán uznává, že obec Uhy je nucena snášet v souvislosti s ukládáním odpadů na IV. etapu skládky významné dopravní zatížení, nicméně konstatuje, že jde o užívání komunikace, která není součástí skládky, a proto provoz na ní nelze v rámci řízení o rozdělení poplatků za skládkování nijak zohlednit.” Kromě toho dopravním zatížením trpí i obec Nelahozeves, a to už dlouhá léta – Velvarskou ulicí denně projíždějí stovky nákladních automobilů. Naše obec přitom za tuto újmu dosud nebyla také nijak kompenzována, kraj pouze předloni provedl generální opravu komunikace, takže hlučnost při průjezdu kamionů se trochu snížila.

Jaký je další předpokládaný vývoj?

Krajský úřad teď musí opravit formální početní chybu ve svém rozhodnutí. Jinak může celý text ponechat beze změny, jiné výhrady ministerstvo nemělo, všechna odvolání byla zamítnuta (odvolaly se Uhy, Nelahozeves i FCC). Lze tedy očekávat, že opravné rozhodnutí bude vydáno nejpozději v průběhu března.

DSCF4845Pokud se proti opravenému rozhodnutí nikdo znovu neodvolá, rozhodnutí nabude právní moci nejpozději v průběhu dubna. Pak musí FCC do 60 dnů (tedy zhruba do konce června) vyplatit Nelahozevsi veškerou dlužnou částku. Do pokladny obce by tak zhruba rok před komunálními volbami naráz přibylo zhruba 100 milionů korun a od této chvíle by naše obec dostávala ze skládky pravidelně 3–5 milionů korun měsíčně (podle množství odpadů, které se v daném měsíci na skládku uloží, což je podle dosavadních statistik velmi variabilní).

Fakticky se tak rozhodnutím ministerstva výrazně zvýšila naděje, že Nelahozeves brzy dostane peníze, které jí podle názoru místní samosprávy náleží. Konkrétní způsob využití obrovského balíku peněz ale zatím není známý. Starosta Josef Kebrle opakovaně zdůrazňuje, že odmítá peníze “projíst” a má v úmyslu je všechny směřovat do investic a údržby obecního majetku – na posledním zasedání zmínil například havarijní stav kulturního domu či potřebu rekonstrukce obecních komunikací. Starosta současně upozornil, že podle současného zákona bude skládkování směsného odpadu zcela zakázáno již od 1. 1. 2024. “To nejsou ani dvě celá volební období, to uteče jako voda.” Josef Kebrle současně odmítl požadavek některých občanů, aby byl v obci zaveden svoz popelnic zdarma. Před referendem o rozšíření skládky, které se konalo v roce 2013, se totiž obcí šířila fáma, že v případě kladného výsledku referenda bude svoz odpadů zdarma, a někteří občané se tak nyní cítí podvedeni, ačkoliv slib oficiálně nikde veřejně nezazněl. “Peněz ze skládky je tolik, že můžeme všichni obědvat rok zadarmo, já proti tomu ale budu bojovat, co mi budou síly stačit,” uzavřel starosta.

Je samozřejmě otázkou, zda bude tento názor zastávat i samospráva, která vzejde z komunálních voleb příští rok na podzim. Současný starosta zatím nepotvrdil, zda bude ve volbách znovu kandidovat.

Odvolá se někdo?

Může se ale také stát, že se opět někdo odvolá. Odvolání může podat jak odpadová firma FCC, tak obec Uhy či znovu obec Nelahozeves. A to přesto, že jejich odvolání už ministerstvo jednou zamítlo a je vysoce pravděpodobné, že by se tak stalo znovu.

DSCF4854Znovu se odvolávat má smysl pouze tehdy, že by se příslušný účastník řízení rozhodl obrátit se následně na soud. Žalobu k soudu lze totiž podat pouze v případě, že byly vyčerpány všechny opravné prostředky v běžném správním řízení.

V případě Nelahozevsi by tedy mělo smysl se odvolávat pouze v případě, že by Nelahozeves hodlala bojovat o zbylé jednotky procent i u soudu. Soudní spor, který by vzhledem k přetíženosti Městského soudu v Praze zřejmě trval několik let, by však neměl odkladný účinek na rozhodnutí ministerstva, takže Nelahozeves by do pokladny dostala 97 % poplatků a o zbylé 3 % by se mohla soudit.

Lze předpokládat, že starosta Nelahozevsi svěří rozhodnutí o dalším postupu opět do rukou zastupitelstva, tak jako v minulém případě.

(mm)

Vytisknout

Přidat komentář


Související články

Malá domů za skládku

Dnes (15.1.2013) měla být na tomto místě omluva pana Adriána Andrejčíka z Lešan, který mě 22. 12. 2012 veřejně nařkl z toho, že jsem od firmy .A.S.A. přijal úplatek.


Skládka Uhy má stavební povolení, cesta ke skládkování je volná

DSCF2905IV. etapa Skládky Uhy získala v prosinci stavební povolení. Povolovací proces IV. etapy Skládky Uhy tím po více než třech letech skončil a .A.S.A. může začít s výstavbou skládky.


Jak si Nelahozeves a Uhy rozdělí peníze ze skládky? Veřejné projednání už tuto středu

DSCF6143Nedávno vyšlo najevo, že Nelahozeves pravděpodobně nebude dostávat pětisetkorunový poplatek ze Skládky Uhy celý – menší část peněz by měla nadále proudit do rozpočtu obce Uhy. K problematice obec zorganizovala veřejné projednání, které se uskuteční již tuto středu 9. července od 18 hodin v prostorách volnočasového centra v Zagarolské ulici.


Skládka se otevírá, páska se přestřihne 23. května

DSCF4772Příprava IV. etapy Skládky Uhy finišuje, den D se přiblížil. Provoz skládky bude slavnostně zahájen v pátek 23. května ve 13 hodin. Občané budou mít možnost přitom absolvovat prohlídku areálu. Náběh provozu skládky bude postupný.

Aktualizováno - změna harmonogramu


.A.S.A. stáhla žádost o vydání územního rozhodnutí, stavební úřad zastavil řízení

Skládka UhyStavební úřad Kralupy nad Vltavou dnešního dne zastavil územní řízení ve věci Skládka Uhy - IV. etapa a kompostárna. Učinil tak přímo na žádost společnosti Skládka Uhy (vlastněné společností .A.S.A.). Oznámení o zastavení řízení dnes úřad oznámil na své úřední desce.

Poslední komentáře pod články

 • Krajské volby v Nelahozevsi vyhrál STAN
  • Radek Šebesta Před 5 měsíců
   Dobrý den pane Ryšavý, nevím kde jste zjišťoval informaci ohledně povinnosti zastupitelů zajišťovat volby.

   Číst dále...

 • Linka na zpracování odpadu životnímu prostředí neuškodí, řekl krajský úřad
  • josef.mareyi Před 5 měsíců
   schvaleno ... nelahozeves.cz/.../... (http://nelahozeves.cz/deska/linka-na-vyrobu-srf-v-arealu-skladka-uhy-uzemni-rozhodnuti/) ...

   Číst dále...

 • Seniora v Nelahozevsi zabil vlak, první pomoc mu poskytl místní student
  • Jakub R. Před 2 měsíců
   Přesto, že toho hocha neznam, tak vypovída o jeho lidských kvalitách. Je hezké, že tu ještě jsou lidé ...

   Číst dále...

    
  • Jirka40 Před 4 měsíců
   Dominik je super, a doufejme že nepůjde ve stopách svého otce,pač na něj byt hrdy nemůže

   Číst dále...

 • Vlaky do Nelahozevsi budou jezdit každou hodinu
  • Tomáš Robek Před 5 měsíců
   Jen oprava: autobusy v trase Mělník-Kralupy přes Nelahozeves nikdy nejezdily,pouze při předposlední uzavírce ...

   Číst dále...

Poslední příspěvky na diskusním fóru